Trelleborgs Kommun
2 Mar 2022 kl: 14:03

Trelleborgs Kommun

Trelleborgs kommun är den i särklass största arbetsgivaren i kommunen med runt 4000 anställda i cirka 400 olika befattningar. Trelleborgs kommun är också bland de 10 största arbetsgivarna i Skåne. Våra verksamheter ryms inom nio olika förvaltningar. Vår verksamhet vilar på en tydlig värdegrund: Öppenhet, Respekt och Ansvar, vilket avspeglar sig i våra mål och vårt förhållningssätt.

Medarbetarna är kommunens viktigaste tillgång i arbetet med att förverkliga vision, mål och uppdrag. Kommunens medarbetare ska vara stolta samhällsbyggare som ger medborgaren rätt bemötande och rätt service. Medarbetarna ska också känna att de har ett reellt inflytande på arbetsplatsen. En ständig dialog kring arbetsmiljö, arbetstider, hälsa, jämställdhet och mångfald ska föras på arbetsplatserna. Utbyte av erfarenheter, kunskap och goda idéer utvecklar organisationen. Trelleborgs kommun ser olikheter som en tillgång, som bidrar till att öka effektiviteten och kreativiteten i organisationen. Varje medarbetare ska känna sig stolt över sitt uppdrag och det viktiga arbete de utför. Vi uppmärksammar talangfulla medarbetare och låter dem utvecklas i sitt arbete eller på andra positioner.

Du kommer att arbeta i enlighet med vår vision: Trelleborgs kommun ska vara en framgångskommun med hög livskvalitet och en långsiktigt hållbar tillväxt.

Här kan du följa arbetet med Trelleborgs kommuns största stadsomvandlingsprojekt.

AT-läkare Beteendevetenskap Bygg Data/IT-ekonom Drift Ekonomi Ekonomisk analys och styrning/Verksamhetsstyrning Elektroteknik/Energisystem Företagsekonomi Hållbar utveckling Kommunikation Läkare Landskapsingenjör Lantmäteri Lärare med inriktning mot årskurs 7-9 Lärare med inriktning mot förskola/förskoleklass Lärare med inriktning mot fritidshem eller grundskola 1-6 Lärare med inriktning mot gymnasieskolan Lärare med inriktning mot yrkeslärare Lärare/Utbildning Logistik Marknadsföring Medie- och kommunikationsvetenskap Miljö- och vattenteknik Nationalekonomi Naturresursteknik Organisation/Management/Ledning och styrning/Strategi Pedagogik Personalvetenskap (HR) Projektledning Psykologi Redovisning/Revision Riskhantering Samhällsbyggnadsteknik Samhällsvetenskap Samhällsvetenskap Sjuksköterska Sociologi Specialistsjuksköterska ST-läkare Statsvetenskap eller historia System i teknik och samhälle Teknik Undersköterska/omvårdnad Väg och vattenbyggnadsteknik Vård och omsorg Harmoniser Idealist Leader