Trafikverket

Sverige är ett stort, avlångt och glest befolkat land. För att allt ska fungera måste vi kunna ta oss till varandra. Det handlar om allt från arbetspendling, släktkalas och fotbollsmatcher till gods som ska levereras och tomater som ska hamna på tallriken. Här har Trafikverket en avgörande roll. Vi har ansvaret för att planera, underhålla och rusta upp tiotusentals mil järnväg, vägar och färjeförbindelser. Samtidigt utvecklar vi hela Sveriges infrastruktur genom innovativa lösningar som bidrar till att vi kan nå både klimatmålen och Nollvisionen. Men framför allt ser vi till att minska avstånden mellan människor, företag, stad och land, det vill säga vi gör Sverige närmare.

Vi är en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare inom offentlig sektor, och det kanske inte är så konstigt eftersom det finns många möjligheter hos oss. Vi är Sveriges största beställare inom anläggningsbranschen, med kontor över hela Sverige. Hos oss finns över 150 olika yrken och en stor intern arbetsmarknad som gör det möjligt att göra karriär inom organisationen tack vare dess storlek och komplexitet.

Hos oss behöver du aldrig stå still – din egen drivkraft avgör hur du vill utvecklas i din yrkesroll.

Vill du vara med och göra Sverige närmare?
Vi kan erbjuda spännande arbetsuppgifter där du gör nytta för hela samhället. Som medarbetare i Trafikverket medverkar du i vår strävan att genom att helhetsperspektiv utveckla en grönare, tryggare och smidigare infrastruktur. Vi bidrar alla i organisationen till samhällsutvecklingen genom våra olika roller och kompetenser. Tillsammans tänker vi vidare och gör Sverige närmare!

Trafikverket erbjuder utvecklande arbetsuppgifter och goda arbetsförhållanden i en modern organisation där dina behov och förväntningar matchas mot verksamhetens krav och mål. Du som väljer en karriär i Trafikverket ges goda möjligheter till kompetensutveckling, friskvård och flexibla arbetstider. Som anställd ska du kunna hålla en bra balans mellan arbete, privatliv och framförallt – känna trivsel på jobbet.

Rekrytering sker löpande och alla tjänster annonseras på hemsidan. För dig som fortfarande studerar kan vi erbjuda sommarjobb och examensarbete. Eller varför inte söka till vårt spännande traineeprogram?

Vi ser fram emot att få bidra till samhällsutvecklingen tillsammans med dig.

 

Artiklar om Trafikverket

Var med och gör Sverige närmare tillsammans med Trafikverket

Var med och gör Sverige närmare tillsammans med Trafikverket

Trafikverket bygger och sköter statliga vägar och järnvägar och har även ansvar för långsiktig planering av vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Malin Theorin Wallander, kommunikationsstrateg och ansvarig för Trafikverkets varumärke och...

Titeln Årets innovatör gick till Trafikverket

Titeln Årets innovatör gick till Trafikverket

Trafikverket genomför ett långsiktigt arbete med den nya varumärkesplattformen – och det har gett resultat. Nyligen kammade de hem priset som Årets innovatör. – Vi får kontinuerligt kvitto på att vi jobbar i rätt riktning. Vi hade en kampanj i augusti...

Trafikverket lockar nya medarbetare

Trafikverket lockar nya medarbetare

Emil Adén tillträdde som Employer Branding Manager på Trafikverket i april 2018. Han har rivstartat frågorna kring arbetsgivarprofilering med en tydlig förankring i ledningen. Det är en av anledningarna till nomineringen Årets employer branding manager...

Nytänkande driver Trafikverkets employer branding-arbete

Nytänkande driver Trafikverkets employer branding-arbete

Infrastruktur – det nät av transportleder som vi dagligen använder. Trafikverket har huvudansvaret för vägar och järnväg, samt planeringsansvar för sjö och luft. Uppdraget innebär att planera, underhålla, bygga och investera med syftet att skapa ett...

Trafikverket bidrar till ett tillgängligt Sverige

Trafikverket bidrar till ett tillgängligt Sverige

Som projektledare på Trafikverket har Timothy Jannas hand om ett järnvägskontrakt som löper över ett antal år. Han ser till att kontraktet är aktuellt och att det följs av entreprenören som utför underhåll av järnvägssträckan. Timothy fick kontakt med...

”Trafikverket jobbar med hållbarhet ur alla aspekter”

”Trafikverket jobbar med hållbarhet ur alla aspekter”

Olof Johansson är programchef för digitaliseringen av transportsystemet på Trafikverket. Att organisationen bidrar till en hållbar samhällsutveckling är viktigt för honom. – Mitt jobb är varierande med många intressanta frågeställningar och möten...

”Vårt jobb påverkar så många människor”

”Vårt jobb påverkar så många människor”

Patrik Dymling är delprojektledare i Trafikverkets fyrspårsutbyggnad mellan Malmö och Lund. En roll som innebär att han har hand om såväl ekonomi och administration som risk- och kravhantering och datasamordning. – Det finns stora möjligheter att...

Nytänkande leder Trafikverket in i framtiden

Nytänkande leder Trafikverket in i framtiden

I Sverige görs stora satsningar på infrastrukturen. Samtidigt står sektorn inför ett omfattande teknikskifte som ställer nya krav på medarbetare och teknik. HR-direktören Niclas Lamberg poängterar vikten av myndighetens uppdrag. – Det vi gör påverkar...

Trafikverket – utmanande vägval när framtiden utformas

Trafikverket – utmanande vägval när framtiden utformas

Hållbar tillväxt och välfärd, ett land där både stad och landsbygd kan utvecklas – det är Trafikverkets utmanande uppdrag. För den som vill vara med och forma framtidens samhällen erbjuder de en spännande arbetsplats. Sandra Nordahl, strategisk planerare,...

”Det är viktigt att ge stor frihet och ansvar till varje medarbetare”

”Det är viktigt att ge stor frihet och ansvar till varje medarbetare”

Ann-Sofie Atterbrand är chef för enheten som jobbar med nationell investeringsplanering och håller ihop hela Trafikverkets utvecklingsanslag. Enheten, som har en bred mix av ingenjörer, planerare och jurister, befinner sig i en expansiv fas. – Nu är...

”Med effektiva tågnät möjliggör vi pendling och smidigare transporter”

”Med effektiva tågnät möjliggör vi pendling och smidigare transporter”

Som funktionsansvarig utredare på Trafikverket i Stockholm arbetar Lawrence Jayamanne med frågor och anläggningar som berör många människor. På hans avdelning utreds utformningen av framtidens järnvägsanläggningar för att möta morgondagens behov av...

”Trafikverket möjliggör utveckling av samhället”

”Trafikverket möjliggör utveckling av samhället”

Fungerande infrastruktur är avgörande för ett lands utveckling och i Sverige är det Trafikverket som är spindeln i nätet. Ansvaret är stort. Företagande, bostadsbyggande och samhällsutveckling är beroende av smarta transportlösningar som är hållbara...

På trafikverket finns det engagerade och kunniga medarbetare

På trafikverket finns det engagerade och kunniga medarbetare

För Karin Östman började karriären med Trafikverkets traineeprogram för tre år sedan. Direkt efter programmets slut tog hon över ansvaret för att leda myndighetens arbete med employer branding. Med 6 500 anställda och omkring 150 olika yrkesroller representerade...

”Bra feedback får oss att göra rätt saker och växa åt samma håll”

”Bra feedback får oss att göra rätt saker och växa åt samma håll”

Trafikverket står för utförande, drift och underhåll av det statliga väg- och järnvägsnätet i Sverige. Investeringsdirektören Ali Sadeghi har kollegor från norr till söder och han träffar gärna så många av dem han bara kan, eftersom han vet att återkoppling...

Eget ansvar och unika erfarenheter på Trafikverket

Eget ansvar och unika erfarenheter på Trafikverket

Youssef har alltid velat bli en samhällsutvecklare men att han skulle arbeta inom den svenska järnvägen var inte planen från början. Som en del av ett utbyte med sitt franska universitet och KTH flyttade han till Sverige 2011 för att ta en dubbel examen...

”Framtiden finns i automatik och miljö”

”Framtiden finns i automatik och miljö”

Maria Krafft jobbar som måldirektör på Trafikverket och är lika förtjust i att dansa som att utveckla transportsystem som rör sig i takt med ett hållbart samhälle. Trafikverkets uppdrag är att se till att alla kan resa på ett smidigt, grönt och tryggt...

Trafikverket tar krafttag för giftfritt byggande

Trafikverket tar krafttag för giftfritt byggande

Oavsett om du behöver transportera dig till och från jobbet varje dag eller vill kunna köpa färska matvaror i butik är du beroende av ett transportsystem som fungerar. Inte bara i dag, utan även i framtiden. Trafikverkets hållbarhetsarbete...

I händelsernas centrum med Trafikverket

I händelsernas centrum med Trafikverket

Trafikverket är en av Sveriges största myndigheter med drygt 6 000 anställda. Myndigheten bildades 2010 som resultatet av en sammanslagning mellan Vägverket och Banverket. Trafikverket är en av Sveriges största byggherrar och omsätter över 50...

Flexibelt ledarskap på Trafikverket

Flexibelt ledarskap på Trafikverket

På Trafikverket finns stora möjligheter att utvecklas och växa som ledare. Det vet Madelene Falk som på kort tid klättrat på karriärstegen. 2009 kom hon till Trafikverket och började då som trainee. I dag är hon chef för planerings­avdelningen...

Trafikverkets traineetjänst ledde till Etiopien

Trafikverkets traineetjänst ledde till Etiopien

När Jenny Röström sökte till Trafikverkets traineeprogram stack hon ut i konkurrensen. Hon gjorde sitt exjobb på Trafikverket förra våren och fick då en positiv bild av Trafikverket som arbetsgivare. Hon hörde sig för bland ex-traineer som hade...

”Jobbar med Sveriges roligaste projekt”

”Jobbar med Sveriges roligaste projekt”

En pendeltågstunnel ska byggas under ­Göteborg, med två helt nya stationer i staden och en ny stations­del vid centralstationen. Med byggstart om ungefär tre år och trafikstart 2026 är Väst­länken ett omfattande projekt som beräknas...

Trafikverket ger möjlighet att ladda om

Trafikverket ger möjlighet att ladda om

Ali Sadeghis jobb med infrastrukturprpojekt engagerar allt från officerare i Försvarsmakten till femåriga dotterns dagiskompisar. Ali Sadeghi har genom sitt engagemang i jobbet gjort karriär inom Trafikverket. I dag arbetar han som chef för avdelningen...