Tetra Pak

Tetra Pak är världens ledande leverantör av process- och förpackningslösningar för livsmedelsindustrin. Tillsammans arbetar 24 100 anställda i nära samarbete med kunder och leverantörer för att kunna erbjuda säkra och innovativa produkter med så låg miljöbelastning som möjligt. Produkter som varje dag tillgodoser behoven hos hundratals miljoner människor världen över.

På Tetra Pak har alla anställda en utvecklingsplan och egna initiativ uppmuntras. Med verksamhet i nästan varje del av världen finns stora möjligheter för internationell rörlighet.

Artiklar om Tetra Pak

Från resande trainee till designer i framtidsprojekt

Från resande trainee till designer i framtidsprojekt

Tetra Paks traineeprogram Young Talent program är en fantastisk möjlighet till en internationell karriär och söktrycket årligen är väldigt högt. Bara en handfull studenter rekryteras till traineeprogrammet och Joel är en av dem. Berätta om traineeprogrammet...

Stora möjligheter hos Tetra Pak

Stora möjligheter hos Tetra Pak

Att Arnela Tunovic valde att engagera sig i föreningsarbete, studera en termin i München och fokusera på Quality and Operations Management under sin civilingenjörsutbildning på Chalmers ångrar hon inte i dag. Det var bland annat det som tog henne...