Tekniska verken
2 Mar 2022 kl: 14:03

Tekniska verken

Tekniska verken är ett regionalt företag med Linköping som bas och med energi och miljö som hörnpelare. Tekniska verken erbjuder full service vad gäller el, vatten, värme, avfallshantering och snabba datakommunikationer.

Drift Ekosystemteknik Elektroteknik/Energisystem Hållbar utveckling Kemi Kemisk biologi Kemiteknik Kemiteknik med fysik Lantmäteri Logistik Maskinteknik Miljö- och vattenteknik Molekylär bioteknik Naturresursteknik Personalvetenskap (HR) Riskhantering Samhällsvetenskap System i teknik och samhälle Teknik Teknisk - naturvetenskplig kemi Teknisk biologi Väg och vattenbyggnadsteknik Harmoniser Idealist