Täby kommun
2 Mar 2022 kl: 14:03

Täby kommun

Täby är en av Sveriges mest attraktiva kommuner med närhet till både arbetsplatser, grönområden och skärgård. Täby ligger strategiskt placerat strax norr om Stockholm och det bor  cirka 65 000 personer här. Vi ser ljust på framtiden och bygger därför fler bostäder, välkomnar fler företag och satsar på förbättrad service med stor valfrihet.

Som arbetsgivare
Här i Täby arbetar mer än 2200 personer med att göra skillnad. Varje dag. Vi jobbar för att ge människor trygghet och en enklare tillvaro och genom att se till att kommunens medborgare får den bästa servicen. Våra medarbetare är helt avgörande för att våra verksamheter ska fungera och vi arbetar ständigt på att bli bättre. Täby kommun har slående bra siffror i medarbetarundersökningar både vad gäller trivsel, förtroende för chefer och engagemang hos medarbetare. För tredje året i rad har Täby lägst sjukskrivningstal bland kommunerna i hela Stockholms län. Siffror som gör oss stolta och visar på vilken arbetsgivare vi är och vill vara. För att jobba hos oss tänker vi att man måste vilja hjälpa människor och vara genuint intresserad av hur våra medborgare har det och vilka problem de står inför. Och man måste vara sugen på att hitta lösningar i takt med att behoven och förutsättningarna ser annorlunda ut. Kanske är du en av dem?

AT-läkare Beteendevetenskap Bygg Data/IT-ekonom Drift Ekonomi Ekonomisk analys och styrning/Verksamhetsstyrning Ekosystemteknik Elektroteknik/Energisystem Företagsekonomi Hållbar utveckling Kommunikation Läkare Landskapsingenjör Lantmäteri Lärare med inriktning mot årskurs 7-9 Lärare med inriktning mot förskola/förskoleklass Lärare med inriktning mot fritidshem eller grundskola 1-6 Lärare med inriktning mot gymnasieskolan Lärare med inriktning mot yrkeslärare Lärare/Utbildning Logistik Marknadsföring Medie- och kommunikationsvetenskap Miljö- och vattenteknik Nationalekonomi Naturresursteknik Organisation/Management/Ledning och styrning/Strategi Pedagogik Personalvetenskap (HR) Projektledning Psykologi Redovisning/Revision Riskhantering Samhällsbyggnadsteknik Samhällsvetenskap Samhällsvetenskap Sjuksköterska Sociologi Specialistsjuksköterska ST-läkare Statsvetenskap eller historia System i teknik och samhälle Teknik Undersköterska/omvårdnad Väg och vattenbyggnadsteknik Vård och omsorg Harmoniser Idealist Leader