Swerea
2 Mar 2022 kl: 14:03

Swerea

Swerea är en forskningskoncern som utifrån en vetenskaplig grund levererar forskning och industriell förnyelse. Tillsammans med forskare och företag över hela världen skapar vi praktiska lösningar och direkt kundnytta. Det kan till exempel vara energisnålare processer, lättare produkter, renare stål eller effektivare fordon.

Swereas fyra kärnområden är:
Materialteknik
Processteknik
Produktionsteknik
Produktframtagning

Jobba på Swerea
Som medarbetare på Swerea är du en del i ett nationellt såväl som internationellt nätverk av specialister som medverkar till att föra forskningen framåt. Tillsammans stärker vi konkurrens- och innovationsförmågan inom industri i Sverige.

”Jag gillar när det är skarpt läge. Att våra idéer utvecklas tillsammans med industrin och att de testas i verkligheten med syfte att skapa konkret nytta”

Pooria Jalali, industridoktorand Swerea MEFOS.

”Här rör sig idéer fritt i alla riktningar hela tiden. Det räcker att jag går ut i korridoren så möter jag någon som vill diskutera ett nytt uppslag, en ny tanke”

Angelika Bachinger, gruppchef Swerea SICOMP.

För lediga tjänster och karriärvägar inom Swerea besök www.swerea.se/sv/Karriar/

Arkitektur Automation och mekatronik Bioteknik/Bioinformatik Brandingenjör Datateknik/Teknisk datavetenskap Design, grafik Ekosystemteknik Elektronikdesign Elektroteknik/Energisystem Ergonomisk design och produktion Farkostteknik Hållbar utveckling Industriell ekonomi Informations/Kommunikationsteknik Interaktion och design Kemisk biologi Kemiteknik Kemiteknik med fysik Kommunikation och transport Landskapsingenjör Lantmäteri Logistik Maskinteknik Materialdesign Materialteknik Medicinsk teknik Medieteknik Microelektronik Miljö- och vattenteknik Molekylär bioteknik Naturresursteknik Personalvetenskap (HR) Riskhantering Rymdteknik Samhällsbyggnadsteknik Samhällsvetenskap Sjöfart System i teknik och samhälle Teknik Teknisk - naturvetenskplig kemi Teknisk biologi Teknisk design Teknisk fysik Teknisk fysik med elektronik Teknisk fysik med materialvetenskap Teknisk matematik Teknisk nanovetenskap Träteknik Väg och vattenbyggnadsteknik Harmoniser Idealist Leader