Swedbank
2 Mar 2022 kl: 14:03

Swedbank

Swedbank är idag en av Nordens och Baltikums största bankkoncerner med 9,4 miljoner privatkunder och 550 000 företagskunder. Swedbanks anställda arbetar bl.a. med privat och företagskunder, fondförvaltning, back office och IT. För att vara en attraktiv arbetsgivare, ett lönsamt företag har Swedbank ett öppet företagsklimat och behöver medarbetare som har balans i livet. Swedbank främjar därför en prestationsbaserad kultur, transparent kommunikation och ett högt engagemang från alla anställda. Hos oss är det din egen drivkraft och vilja som avgör hur du utvecklas och går vidare.

Affärsutveckling Data/IT Data/IT-ekonom Databasteknik Dataingenjör Datateknik/Teknisk datavetenskap Datavetenskap Ekonomi Finansiering Företagsekonomi Internationell ekonomi Människa-datainteraktion Marknadsföring Nationalekonomi Personalvetenskap (HR) Programmering Projektledning Redovisning/Revision Samhällsvetenskap Statistik Systemarkitektur Systemutveckling Systemvetenskap Careerist Harmoniser Hunter Leader