Sveriges riksbank
2 Mar 2022 kl: 14:03

Sveriges riksbank

Riksbanken är Sveriges centralbank och en myndighet under riksdagen. Riksbanken ansvarar för penningpolitiken med målet att upprätthålla ett fast penningvärde. Banken har också i uppdrag att främja ett säkert och effektivt betalningsväsende.

Data/IT-ekonom Ekonomi Ekonomisk analys och styrning/Verksamhetsstyrning Ekonomisk historia Finansiering Internationell ekonomi Nationalekonomi Organisation/Management/Ledning och styrning/Strategi Personalvetenskap (HR) Projektledning Redovisning/Revision Samhällsvetenskap Statistik Careerist Harmoniser Leader