Svenskt Näringsliv
2 Mar 2022 kl: 14:03

Svenskt Näringsliv

Svenskt Näringsliv är företagens företrädare i Sverige.  Vi företräder närmare 60 000 små, medelstora och stora företag. Dessa är organiserade i 50 bransch- och arbetsgivarförbund. Vår verksamhet täcker ett brett fält och vänder sig till olika målgrupper. Vi arbetar med opinionsbildning och kunskapsspridning, utvecklar nya idéer och tar fram konkreta förslag för att skapa ett bättre klimat för företagsamheten.

Utvecklingsmöjligheter:
Vartannat år genomförs ett sk. utvecklingsprogram då det finns möjlighet att bli nominerad. Programmet genomförs under ett år, och innehåller bl.a. ämnen som ”Marknadsekonomins processer”, Politikens makt och institutioner”, kommunikation och ledarskap.
I och med vår samverkan med våra medlemsorganisationer finns möjlighet att delta/driva gränsöverskridande projekt.

Affärsutveckling Allmän affärsjuridik Arbetsrätt Bankrätt Bolagsrätt Börsrätt/Värdepappersrätt Corporate finance/Finansrätt Data- och IT-rätt Ekonomi Ekonomisk analys och styrning/Verksamhetsstyrning Ekonomisk historia Entreprenadrätt Entreprenörskap Europarätt Familjerätt (även arvsrätt) Fastighetsrätt (även hyresrätt) Folkrätt (även mänskliga rättigheter invandrarrätt asylrätt) Fordringsrätt (även obligationsrätt) Företagsekonomi Försäkringsrätt Förvaltningsrätt Grundläggande Juridik/grundutbildning Immaterialrätt Internationell ekonomi Juridik Konkurrensrätt Konkursrätt/Obeståndsrätt Marknadsrätt Medierätt Miljörätt Nationalekonomi Organisation/Management/Ledning och styrning/Strategi Personalvetenskap (HR) Processrätt Samhällsvetenskap Sjö/Transporträtt Skadeståndsrätt Skatterätt Socialrätt/Socialförsäkringsrätt Statistik Statsrätt Straffrätt Idealist Leader