Svenskt Näringsliv

Svenskt Näringsliv är företagens företrädare i Sverige.  Vi företräder närmare 60 000 små, medelstora och stora företag. Dessa är organiserade i 50 bransch- och arbetsgivarförbund. Vår verksamhet täcker ett brett fält och vänder sig till olika målgrupper. Vi arbetar med opinionsbildning och kunskapsspridning, utvecklar nya idéer och tar fram konkreta förslag för att skapa ett bättre klimat för företagsamheten.

Utvecklingsmöjligheter:
Vartannat år genomförs ett sk. utvecklingsprogram då det finns möjlighet att bli nominerad. Programmet genomförs under ett år, och innehåller bl.a. ämnen som ”Marknadsekonomins processer”, Politikens makt och institutioner”, kommunikation och ledarskap.
I och med vår samverkan med våra medlemsorganisationer finns möjlighet att delta/driva gränsöverskridande projekt.

Artiklar om Svenskt Näringsliv

Människorna på  Svenskt Näringsliv gör skillnad

Människorna på Svenskt Näringsliv gör skillnad

Svenskt näringsliv har fått en ny vd, Jan-Olof Jacke, som närmast kommer från positionen som vd på Astra Zeneca Sverige. Carola Lemne, som den 8 oktober slutade som vd på Svenskt Näringsliv, erhöll Årets hederspris 2018. Att Svenskt Näringsliv arbetar...

”Vi vill påverka hur miljöpolitiken drivs i Sverige”

”Vi vill påverka hur miljöpolitiken drivs i Sverige”

När hon började på Chalmers var tanken att Maria Sunér Fleming så småningom skulle utveckla läkemedel. Men en bit in i utbildningen upptäckte hon energitekniken – en inriktning som i hennes mening var mer hands on och minst lika viktig för samhällsutvecklingen....

”Lobbyister är nödvändiga för den demokratiska processen”

”Lobbyister är nödvändiga för den demokratiska processen”

Digitalisering är en het fråga och lagarna som styr den har en tydlig påverkan på svenska företag och företagare. Genom sina kontaktytor i Sverige och i Bryssel lobbar Svenskt Näringslivs Carolina Brånby för en digitaliseringslagstiftning som fungerar...