2 Mar 2022 kl: 14:03

Svenska kraftnät

Svenska kraftnät är ett statligt affärsverk med uppgift att förvalta Sveriges stamnät för el som omfattar ledningar för 400 kV och 220 kV med stationer och utlandsförbindelser. Vi har också systemansvaret för el. Svenska kraftnät utvecklar stamnätet och elmarknaden för att möta samhällets behov av en säker, miljövänlig och ekonomisk elförsörjning.

Som arbetsgivare:
Den viktigaste tillgången är våra kompetenta, engagerade och drivna medarbetare. Vår värdegrund speglar vilka värderingar som är viktiga för oss och som vi vill stå för. Våra värdeord är utveckling, ansvar, effektivitet och tydlighet, vilka genomsyrar allt vi gör. Vi tror att arbetsuppgifterna, utvecklingsmöjligheterna, gemenskapen på kontoret och förmånerna gör oss till en attraktiv arbetsgivare.

Om traineeprogrammet:
Som trainee hos oss får du möjligheten att få en helhetsbild av Svenska kraftnäts verksamhet, samtidigt som du bygger ett stort kontaktnät inom både organisationen och i branschen. Programtiden är ett år och består till 50 procent av arbete i verksamheten och till 50 procent av traineeaktiviteter. Traineeprogrammets innehåll kan variera en del från år till år, eftersom vi anpassar aktiviteterna efter de traineer vi anställer.

Affärsutveckling Automation och mekatronik Biologi Bioteknik/Bioinformatik Brandingenjör Datateknik/Teknisk datavetenskap Design, grafik Drift Ekonomi Ekonomisk analys och styrning/Verksamhetsstyrning Ekosystemteknik Elektronikdesign Elektroteknik/Energisystem Finansiering Företagsekonomi Fysik Geovetenskap Hållbar utveckling Industriell ekonomi Internationell ekonomi Kemi Kemi Kemisk biologi Kemiteknik Kemiteknik med fysik Landskapsingenjör Lantmäteri Logistik Logistik Marknadsföring Maskinteknik Matematik (ink. Statistik) Materialdesign Materialteknik Mekatronik Microelektronik Miljö- och vattenteknik Molekylär bioteknik Nationalekonomi Naturresursteknik Naturvetenskap Organisation/Management/Ledning och styrning/Strategi Personalvetenskap (HR) Produktionsteknik Projektledning Redovisning/Revision Riskhantering Samhällsbyggnadsteknik Samhällsvetenskap Statistik System i teknik och samhälle Teknik Teknisk - naturvetenskplig kemi Teknisk biologi Teknisk fysik Teknisk fysik med elektronik Teknisk fysik med materialvetenskap Teknisk nanovetenskap Harmoniser Idealist Leader