AB Svensk Exportkredit

AB Svensk Exportkredit, SEK, är ett statligt företag som har ett uppdrag; att låna ut pengar till svenska exportföretag och deras köpare utomlands. SEK:s hållbara finansieringslösningar ökar de svenska exportföretagens konkurrenskraft på den internationella marknaden. SEK har ett stort internationellt nätverk av banker och företag. Under 2016 hade SEK 263 miljarder kronor i sin utlåningsportfölj och lånade ut 55 miljarder kronor.

 

Artiklar om AB Svensk Exportkredit

Hållbar finansiering i fokus på Svensk Exportkredit

Hållbar finansiering i fokus på Svensk Exportkredit

SEK är ett statligt bolag med ett viktigt uppdrag – att finansiera den svenska exportnäringen. De finansierar bland annat projekt som främjar övergången till en klimatsmart ekonomi, så kallad Grön utlåning. SEK:s HR-partner Anna Rattfeldt berättar: –...

”Vi finansierar svenska exportföretag och deras utländska kunder”

”Vi finansierar svenska exportföretag och deras utländska kunder”

Helen Junker beskriver SEK som ett litet statligt bolag med ett stort uppdrag – att hjälpa svenska företag att komma ut i världen. – Det gör vi genom att erbjuda svenska exportörer och exportörernas kunder olika typer av finansiella lösningar. Det...