Svensk Exportkredit
2 Mar 2022 kl: 14:03

Svensk Exportkredit

Svensk Exportkredit (SEK) är ett statligt bolag som finansierar exportföretag, deras underleverantörer och internationella köpare av svenska varor och tjänster. Finansiering från SEK ger företagen möjlighet att växa och bidrar till jobb och tillväxt i Sverige. SEK kan även bidra till industrins omställning för att minska sin klimatpåverkan i Sverige. Med utlåning i 60 länder har bolaget en gedigen kunskap om internationella affärer och är en naturlig samarbetspartner vid exportfinansiering.

SEK Svensk Exportkredit