Sveaskog
2 Mar 2022 kl: 14:03

Sveaskog

Sveaskog ägs av svenska staten och är Sveriges största skogsägare med 14 procent av den produktiva skogsmarken. Kärnverksamheten är att sälja timmer och massaved samt biobränsle. Dessutom gör Sveaskog markaffärer och utvecklar skogen som en plats för fiske, jakt och andra naturupplevelser.

Sveaskog är Sveriges största skogsägare med 14 procent av Sveriges skogar. Sveaskogs omsättning 2016 var cirka 5,9 miljarder kronor.