Studsvik
2 Mar 2022 kl: 14:03

Studsvik

Studsvik vänder sig till den internationella kärnkraftsindustrin med kvalificerade tjänster inom avfallshantering samt bränsle- och materialteknik. De erbjuder också avancerade konsulttjänster.

Som arbetsgivare…
De arbetsuppgifter Studsvik erbjuder spänner över ett stort antal områden – från produktion och drift till projektledning och kvalificerade tekniska undersökningar – och bygger på att du till exempel har utbildning inom verkstadsteknik, kemi, teknisk fysik, maskin, materialteknik, radiologi, ekonomi, IT eller marknadsföring.

Automation och mekatronik Bergsteknik Bioteknik/Bioinformatik Brandingenjör Datateknik/Teknisk datavetenskap Drift Ekosystemteknik Elektronikdesign Elektroteknik/Energisystem Farkostteknik Hållbar utveckling Kemi Kemisk biologi Kemiteknik Kemiteknik med fysik Kommunikation och transport Landskapsingenjör Lantmäteri Logistik Maskinteknik Materialteknik Microelektronik Miljö- och vattenteknik Molekylär bioteknik Naturresursteknik Personalvetenskap (HR) Riskhantering Samhällsvetenskap System i teknik och samhälle Teknik Teknisk - naturvetenskplig kemi Teknisk biologi Teknisk fysik Teknisk fysik med materialvetenskap Teknisk matematik Teknisk nanovetenskap Harmoniser Leader