Stora Enso
2 Mar 2022 kl: 14:03

Stora Enso

Stora Enso är den globala nytänkaren inom papper, biomaterial, träprodukter och förpackningar. Vi tänker alltid i nya banor och skapar nytt för att kunna erbjuda våra kunder innovativa lösningar baserade på förnybara material.

Stora Enso använder och utvecklar sin kompetens inom förnybara material för att tillgodose kundernas behov och för att möta många av dagens globala utmaningar i fråga om råvaror. Våra produkter ger ett mindre kolavtryck och är ett klimatvänligt alternativ till många produkter tillverkade av konkurrerande icke förnybara material. Våra träbaserade lösningar har därför betydande fördelar både för oss som företag, för människor och för vår planet. Att ta ansvar – att göra det som är rätt för människor och den här planeten – ligger till grund för vårt sätt att tänka och vårt förhållningssätt inom varje aspekt av vår verksamhet.

Koncernen har cirka 25 000 anställda i över 35 länder runtom i världen. Stora Enso är ett publikt aktiebolag vars aktier är noterade i Helsingfors och Stockholm. Våra kunder är förlag, tryckerier och pappersgrossister samt förpackningstillverkare och snickeri- och byggföretag.

Automation och mekatronik Bergsteknik Bioteknik/Bioinformatik Drift Ekosystemteknik Elektroteknik/Energisystem Företagsingenjör/Affärsingenjör Hållbar utveckling Industriell ekonomi Kemi Kemisk biologi Kemiteknik Kemiteknik med fysik Kommunikation och transport Landskapsingenjör Lantmäteri Logistik Maskinteknik Materialteknik Mekatronik Microelektronik Miljö- och vattenteknik Molekylär bioteknik Naturresursteknik Personalvetenskap (HR) Produktionsteknik Samhällsvetenskap Teknik Teknisk - naturvetenskplig kemi Teknisk biologi Teknisk fysik Teknisk fysik med elektronik Teknisk fysik med materialvetenskap Teknisk matematik Träteknik Harmoniser Idealist Internationalist Leader