Skellefteå Kommun
2 Mar 2022 kl: 14:03

Skellefteå Kommun

Skellefteå kommuns strävan är att vara en framsynt och jämställd tillväxtkommun, attraktiv att bo och verka i. Kommunen arbetar aktivt och utåtriktat med att skapa förutsättningar för nya arbetstillfällen och locka fler företag. Allt för medborgarnas bästa.

Rekryteringsbehov:
Under de närmaste tio åren kommer Skellefteå kommun att behöva anställa många nya medarbetare. Hos oss finns viktiga och stimulerande arbeten med stora möjligheter att utvecklas. De största behoven kommer att finnas inom vård, omsorg och skola samt inom vissa tekniska yrkesgrupper.

AT-läkare Beteendevetenskap Bygg Data/IT-ekonom Drift Ekonomi Ekonomisk analys och styrning/Verksamhetsstyrning Ekosystemteknik Elektroteknik/Energisystem Företagsekonomi Hållbar utveckling Kommunikation Läkare Landskapsingenjör Lantmäteri Lärare med inriktning mot årskurs 7-9 Lärare med inriktning mot förskola/förskoleklass Lärare med inriktning mot fritidshem eller grundskola 1-6 Lärare med inriktning mot gymnasieskolan Lärare med inriktning mot yrkeslärare Lärare/Utbildning Logistik Marknadsföring Medie- och kommunikationsvetenskap Miljö- och vattenteknik Nationalekonomi Naturresursteknik Organisation/Management/Ledning och styrning/Strategi Pedagogik Personalvetenskap (HR) Projektledning Psykologi Redovisning/Revision Riskhantering Samhällsbyggnadsteknik Samhällsvetenskap Samhällsvetenskap Sjuksköterska Sociologi Specialistsjuksköterska ST-läkare Statsvetenskap eller historia System i teknik och samhälle Teknik Undersköterska/omvårdnad Väg och vattenbyggnadsteknik Vård och omsorg Harmoniser Idealist Leader