Skanska
2 Mar 2022 kl: 14:03

Skanska

Skanska utvecklar och bygger infrastruktur, bostäder, kommersiella lokaler och projekt i offentligprivat samverkan. Just nu med tusentals projekt i Norden, Centraleuropa, UK och USA. Vi är stolta över att vara ett av världens största byggföretag. Vår framgång bygger på starka värderingar och att vi ska vara ledande inom hållbarhet. Vårt lag består i dag av nära 40 000 duktiga, kunniga och pas­sionerade medarbetare, varav 9 000 arbetar i Sverige. Precis som allt an­nat vi gör, utvecklar vi laget hållbart och långsiktigt. Vi vill hela tiden bli bättre, vi behöver hela tiden bli fler.

Är du bra på det du gör? Välkommen att bygga ett bättre samhälle tillsam­mans med oss. Ta del av våra utannonserade tjänster på skanska.se/ledigajobb

Arkitektur Bergsteknik Brandingenjör Bygg Drift Flygingenjör Företagsingenjör/Affärsingenjör Hållbar utveckling Industriell ekonomi Landskapsingenjör Lantmäteri Logistik Maskinteknik Materialteknik Mekatronik Miljö- och vattenteknik Naturresursteknik Personalvetenskap (HR) Produktionsteknik Samhällsbyggnadsteknik Samhällsvetenskap Teknik Teknisk fysik Teknisk fysik med materialvetenskap Väg och vattenbyggnadsteknik Harmoniser Hunter Internationalist Leader