Semcon
2 Mar 2022 kl: 14:03

Semcon

Semcon är ett internationellt teknikföretag inom ingenjörstjänster och produktinformation. Vi har närmare 3 000 medarbetare med djup erfarenhet från många olika branscher. Vi utvecklar teknik, produkter, anläggningar och informationslösningar utmed hela utvecklingskedjan och erbjuder även en mängd tjänster och produkter inom bland annat kvalitet, utbildning och metodikutveckling.

Semcon ökar kundernas försäljning och konkurrenskraft genom innovativa lösningar, design och genuin ingenjörskonst. Koncernen har en omsättning på 2,6 miljarder kronor och verksamhet på fler än 45 platser i Sverige, Tyskland, Storbritannien, Brasilien, Ungern, Indien, Kina,och Spanien.

Arkitektur Automation och mekatronik Bioteknik/Bioinformatik Bygg Datateknik/Teknisk datavetenskap Design, grafik Drift Ekosystemteknik Elektronikdesign Elektroteknik/Energisystem Ergonomisk design och produktion Farkostteknik Flygingenjör Företagsingenjör/Affärsingenjör Hållbar utveckling Industriell ekonomi Informations/Kommunikationsteknik Interaktion och design Kommunikation och transport Landskapsingenjör Lantmäteri Logistik Maskinteknik Materialdesign Materialteknik Mekatronik Microelektronik Molekylär bioteknik Naturresursteknik Personalvetenskap (HR) Produktionsteknik Riskhantering Samhällsbyggnadsteknik Samhällsvetenskap Sjöfart System i teknik och samhälle Teknik Teknisk - naturvetenskplig kemi Teknisk design Teknisk fysik Teknisk fysik med elektronik Teknisk fysik med materialvetenskap Teknisk matematik Teknisk nanovetenskap Teleteknik Väg och vattenbyggnadsteknik Entrepreneur Harmoniser Hunter Leader