SEB
2 Mar 2022 kl: 14:03

SEB

SEB är en relationsbank. Vi drivs av viljan att skapa värde för kunderna. Vi gör det genom att bygga vidare på vårt arv av entreprenörskap, internationell utblick och långsiktigt perspektiv. Vi har länge tagit en aktiv del i utvecklingen av de samhällen där vi är verksamma. I Sverige och de baltiska länderna erbjuder vi finansiell rådgivning och ett brett utbud av finansiella tjänster. I Danmark, Finland, Norge och Tyskland har SEB:s verksamhet ett starkt fokus på fullserviceerbjudanden till företagskunder och institutioner.

Antal medarbetare: 16 000  i cirka 20 länder, varav 8 500 i Sverige.

Anställdas profil: Ekonomer, ingenjörer, jurister, systemutvecklare med mera.

Varje medarbetare har sin egen utvecklingsplan som följs upp regelbundet. Utifrån den är det individens ambition som styr utvecklingen.

Lediga tjänster och rekryteringsprogram (internationellt trainee program, IT young professional program, internships mm) annonseras på vår hemsida: www.sebgroup.com/career.

Utlandstjänster söks på respektive lands hemsida. CV kan registreras i vår databas.

Läs mer om vårt traineeprogram här:
http://sebgroup.com/career/our-programmes/international-trainee-programme

Affärsutveckling Data/IT Data/IT-ekonom Databasteknik Dataingenjör Datateknik/Teknisk datavetenskap Datavetenskap Ekonomi Finansiering Företagsekonomi Internationell ekonomi Människa-datainteraktion Marknadsföring Nationalekonomi Personalvetenskap (HR) Programmering Projektledning Redovisning/Revision Samhällsvetenskap Statistik Systemarkitektur Systemutveckling Systemvetenskap Careerist Hunter Internationalist Leader