Scania
2 Mar 2022 kl: 14:03

Scania

Scania är en världsledande leverantör av transportlösningar. Tillsammans med våra partners och kunder leder vi övergången till ett hållbart transportsystem. Under 2016 levererade vi 73 100 lastbilar, 8 300 bussar samt 7 800 industri- och marinmotorer till våra kunder. Vi omsatte närmare 104 miljarder kronor, varav 20 procent utgjordes av servicerelaterade tjänster. Scania grundades 1891 och finns idag representerat i mer än 100 länder, och har drygt 46 000 medarbetare. Forskning och utveckling är koncentrerad till Sverige, med filialer i Brasilien och Indien. Produktion sker i Europa, Latinamerika och Asien, med regionala produktcentra i Afrika, Asien och Eurasien. Scania ingår i Volkswagen Truck & Bus. För ytterligare information, besök www.scania.com.

Affärsutveckling Automation och mekatronik Bioteknik/Bioinformatik Datateknik/Teknisk datavetenskap Design, grafik Drift Ekonomi Ekonomisk analys och styrning/Verksamhetsstyrning Ekosystemteknik Elektronikdesign Elektroteknik/Energisystem Ergonomisk design och produktion Farkostteknik Flygingenjör Företagsekonomi Företagsingenjör/Affärsingenjör Hållbar utveckling Industriell ekonomi Internationell ekonomi Kommunikation och transport Logistik Logistik Marknadsföring Maskinteknik Materialdesign Materialteknik Mekatronik Microelektronik Molekylär bioteknik Nationalekonomi Naturresursteknik Organisation/Management/Ledning och styrning/Strategi Personalvetenskap (HR) Produktionsteknik Projektledning Redovisning/Revision Rymdteknik Samhällsvetenskap System i teknik och samhälle Teknik Teknisk biologi Teknisk design Teknisk fysik Teknisk fysik med elektronik Teknisk fysik med materialvetenskap Teknisk matematik Teknisk nanovetenskap Harmoniser Internationalist Leader