Saab
2 Mar 2022 kl: 14:03

Saab

Saab är ett av världens ledande högteknologiska företag som förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet.

Att jobba på Saab innebär unika möjligheter både professionellt och privat. Som anställd har du stort inflytande över ditt arbete, karriär, kompetensutveckling samt uppmuntras till en god balans i livet.

Affärsutveckling Automation och mekatronik Bioteknik/Bioinformatik Data/IT Databasteknik Dataingenjör Datateknik/Teknisk datavetenskap Datateknik/Teknisk datavetenskap Datavetenskap Design, grafik Drift Ekonomi Ekonomisk analys och styrning/Verksamhetsstyrning Ekosystemteknik Elektronikdesign Elektroteknik/Energisystem Ergonomisk design och produktion Farkostteknik Flygingenjör Företagsekonomi Företagsingenjör/Affärsingenjör Hållbar utveckling Industriell ekonomi Informatik Informationsteknologi / Informationsteknik Internationell ekonomi Kemi Kemisk biologi Kemiteknik Kemiteknik med fysik Kommunikation och transport Logistik Logistik Människa-datainteraktion Marknadsföring Maskinteknik Matematik Materialdesign Materialteknik Mekatronik Microelektronik Molekylär bioteknik Nationalekonomi Naturresursteknik Organisation/Management/Ledning och styrning/Strategi Personalvetenskap (HR) Produktionsteknik Programmering Programvaruteknik Projektledning Redovisning/Revision Rymdteknik Samhällsvetenskap System i teknik och samhälle Systemarkitektur Systemutveckling Systemvetenskap Teknik Teknisk biologi Teknisk design Teknisk fysik Teknisk fysik med elektronik Teknisk fysik med materialvetenskap Teknisk matematik Teknisk nanovetenskap Careerist Hunter Internationalist Leader