Rekryteringsmyndigheten
2 Mar 2022 kl: 14:03

Rekryteringsmyndigheten

Vi testar personer för utbildningar och anställningar som ställer särskilda krav på den enskilde. Bland våra nuvarande och tidigare uppdragsgivare finns bland andra Försvarsmakten, Polisen, SOS Alarm, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samt Tullen och Kriminalvården.

Kraven på personen beror på de förhållanden och miljöer som han eller hon ska fungera i. Tillsammans med uppdragsgivaren gör vi en krav- och kompetensprofil som sedan är utgångspunkten när vi bestämmer vilka urvalsmetoder vi ska använda. Det blir ofta en kombination av medicinska, fysiologiska och psykologiska undersökningar och tester samt intervjuer. Resultatet är underlag när vi bedömer hur väl personen motsvarar kraven.

Vi finns i Karlstad, Stockholm, Göteborg och Kristianstad
Rekryteringsmyndigheten är en civil myndighet under Försvardepartementet. Generaldirektören, administrativa avdelningen och avdelningen för central produktion finns i Karlstad. Våra avdelningar för urvalstester finns i Stockholm, Göteborg och Kristianstad.

Våra medarbetare representerar många olika yrkesområden, bland andra läkare, psykologer, sjuksköterskor, systemutvecklare och handläggare med olika specialiseringar. Oavsett uppgift arbetar vi med människor på ett eller annat sätt och det innebär att vi har ett stort ansvar.

Vår verksamhet finansieras dels med anslag och dels med avgifter för de urvalsuppdrag som vi utför.

Våra andra uppgifter
Utöver våra urvalsuppdrag har vi också andra uppgifter som myndighet:

– Varje år samlar vi in uppgifter om svenska 18-åringars personliga förhållanden i ett webbaserat beredskapsunderlag. Ungdomarnas uppgifter använder vi som underlag för att bedöma om de ska mönstra och kanske tjänstgöra om plikten införs igen.

– I vårt läkarhandlingsarkiv har vi journaler med medicinska uppgifter på alla som är födda 1946 eller senare och har mönstrat eller antagningsprövat vid Värnpliktsverket eller Pliktverket. I arkivet finns uppgifter om mer än 3 miljoner personer.

– Vi redovisar totalförsvarets personal och för register över dem som är krigsplacerade.

AT-läkare Beteendevetenskap Data/IT-ekonom Ekonomi Ekonomisk analys och styrning/Verksamhetsstyrning Internationella relationer Kriminologi Läkare Nationalekonomi Organisation/Management/Ledning och styrning/Strategi Personalvetenskap (HR) Projektledning Psykologi Redovisning/Revision Röntgensjuksköterska Samhällsvetenskap Samhällsvetenskap Sjuksköterska Sociologi Specialistsjuksköterska ST-läkare Undersköterska/omvårdnad Vård och omsorg Harmoniser Idealist Leader