REINERTSEN
2 Mar 2022 kl: 14:03

REINERTSEN

REINERTSEN Sverige AB ingår i ett av Nordens största konsult- och entreprenadföretag Reinertsen AS som är ett norskägt familjeföretag inom olja och gas, energi, infrastruktur, bygg och industri.

Med egen entreprenadverksamhet och verkstäder för tillverkning av stålkonstruktioner är produktionsvänliga lösningar ett ledord.

Vi levererar tjänster i hela värdekedjan, från projektutveckling och projektering till produktion, installation, drift och underhåll.

Våra värderingar

Solid: Vi är jordnära, lösningsorienterade och realistiska. Vi arbetar strukturerat, är tydliga, effektiva och kostnadsmedvetna. Man kan lita på oss.

Kompetent: Vi är ingenjörer och yrkesarbetare med hög kompetens och bred erfarenhet. Vi jobbar i multidiciplinära team – vilket ger oss goda och kostnadseffektiva lösningar som skapar mervärde för våra kunder.

Handlingskraftig: Vi är ett privatägt företag som tänker långsiktigt. Vi arbetar nära våra kunder, som gör att vi agerar snabbt när detta krävs i projekten. Vi arbetar hela tiden med förbättringar och söker nya marknadsmöjligheter.

Vi tror på individens förmåga – och att arbeta hos oss innebär frihet och ansvar. Vi strävar efter öppenhet och delaktighet. Därför har vi en platt organisation som präglas av prestigelöshet. Alla bidrar till arbetsglädjen och de kreativa lösningarna, vilket leder till vår framgång.

Arkitektur Automation och mekatronik Bergsteknik Bioteknik/Bioinformatik Brandingenjör Bygg Datateknik/Teknisk datavetenskap Design, grafik Drift Ekosystemteknik Elektronikdesign Elektroteknik/Energisystem Ergonomisk design och produktion Farkostteknik Flygingenjör Företagsingenjör/Affärsingenjör Hållbar utveckling Industriell ekonomi Informations/Kommunikationsteknik Interaktion och design Kemi Kemisk biologi Kemiteknik Kemiteknik med fysik Kommunikation och transport Landskapsingenjör Lantmäteri Logistik Maskinteknik Materialdesign Materialteknik Medicinsk teknik Medieteknik Mekatronik Microelektronik Miljö- och vattenteknik Molekylär bioteknik Naturresursteknik Personalvetenskap (HR) Produktionsteknik Riskhantering Samhällsbyggnadsteknik Samhällsvetenskap Sjöfart System i teknik och samhälle Teknik Teknisk - naturvetenskplig kemi Teknisk biologi Teknisk design Teknisk fysik Teknisk fysik med elektronik Teknisk fysik med materialvetenskap Teknisk matematik Teknisk nanovetenskap Teleteknik Textilingenjör Träteknik Väg och vattenbyggnadsteknik Harmoniser Hunter Leader