PwC
2 Mar 2022 kl: 14:03

PwC

PwC Sverige är marknadsledande inom revision, redovisning, skatte- och affärsrådgivning med 3 700 medarbetare på 100 kontor runt om i landet. Med erfarenhet och unik branschkunskap utvecklar vi värden för våra 50 000 kunder vilka utgörs av globala företag, svenska storföretag och organisationer, mindre och medelstora, främst lokala företag samt den offentliga sektorn.

PwC Sverige drivs som en självständig och oberoende juridisk enhet. Vi ingår i det globala nätverket PwC och delar våra kunskaper, erfarenheter och lösningar med 223 000 medarbetare i 157 länder för att utveckla nya perspektiv och praktiska råd.

Affärsutveckling Ekonomi Ekonomisk analys och styrning/Verksamhetsstyrning Företagsekonomi Juridik Organisation/Management/Ledning och styrning/Strategi Personalvetenskap (HR) Projektledning Redovisning/Revision Samhällsvetenskap Skatterätt Careerist Hunter Internationalist Leader