PRV (Patent- och Registreringsverket)
2 Mar 2022 kl: 14:03

PRV (Patent- och Registreringsverket)

På PRV arbetar vi med nya idéer i teknikens framkant – varje dag. PRV ger ensamrätt till tekniska idéer, varumärken och design. Vår uppgift är även att stärka Sveriges tillväxt och konkurrenskraft genom att sprida kunskap om immaterialrätt och dess värde.

På PRV är vi ca 350 anställda varav ca 127 är patentingenjörer. Vi har överlag en jämn könsfördelning mellan kvinnor och män och vår snittålder bland ingenjörerna är 42 år.

Att arbeta på PRV

PRV är centret för immateriella rättigheter. Vi arbetar för ökad innovation och tillväxt i Sverige. Genom att sprida kunskap om immateriella tillgångar och granska och registrera patent, varumärken och design skapar vi förutsättningar för en konkurrenskraftig företags- och forskningsvärld. Hos oss arbetar bland annat patentingenjörer, jurister och varumärkeshandläggare. Vi har även en marknadsavdelning som aktivt arbetar med att marknadsföra våra tjänster samt ett antal stödfunktioner inom IT, ekonomi, HR och service.

Vilka befattningar finns på PRV?

Vi rekryterar vanligtvis civilingenjörer två gånger per år. Vi rekryterar även jurister med intresse för immaterialrätt kontinuerligt. Vad våra medarbetare ofta lyfter fram som en drivkraft i arbetet är den samhällsnytta de bidrar med samt att de får utlopp för sitt språkintresse.

Vad erbjuds mig som ingenjör?

Som patentingenjör arbetar du i teknikens framkant. Du granskar och bedömer uppfinningar från nationella och internationella kunder inom ditt teknikområde. När du börjar som patentingenjör genomgår du vår unika utbildning inom patent och immaterialrätt där teori varvas med praktik.

Vad erbjuds mig som jurist?

Som jurist är din huvudsakliga arbetsuppgift att författa beslut i olika ärenden inom avdelningens verksamhetsområden. Du förväntas också bistå handläggarna med hjälp i deras vardagliga arbete samt ha en god överblick av rättsutvecklingen inom arbetsområdena.

Arbetet kan också innefatta rättsutredningar, författa remissvar och andra yttranden samt representera PRV internationellt i frågor relaterade till sakområdet.

Vilka utvecklingsmöjligheter finns det?

Ett arbete hos PRV ger dig flera olika utvecklingsmöjligheter. Som exempel kan nämnas att du som nyanställd ingenjör får 18 månaders unik specialutbildning till att bli patentingenjör. Möjlighet finns också till intern vidareutbildning för att bli patentexpert. Många av PRV:s medarbetare har också andra spännande roller, exempelvis rollen som presentatör. Våra presentatörer är PRV:s ansikte utåt, de syns på mässor och utbildningar med syftet att hjälpa entreprenörer, innovatörer, företagare och olika typer av affärsrådgivare att få ökad kunskap om immateriella tillgångar. Andra utvecklingsmöjligheter är processägare och projektledare.

PRV är en efterfrågad kunskapskälla i många avseenden, inte minst av journalister som ofta vill ha vårt stöd i olika frågor, skolor, företag och företagsrådgivande organisationer.

PRV har dessutom, för tredje året i rad, utnämnts till en av Sveriges 100 mest spännande arbetsgivare 2016. Motiveringen lyder så här: ”PRV är en viktig samhällsaktör som erbjuder intellektuella och utmanande arbetsuppgifter för sina medarbetare. Som en kunskapsintensiv organisation satsar PRV framgångsrikt på kompetensutveckling och myndigheten har en välutvecklad struktur med en rad utbildningssteg. Det stora fokuset på medarbetarna visar sig också i arbetet för att skapa en god balans mellan arbete och fritid. Tillsammans med en gedigen mångfald- och jämställdhetsplan står det klart att PRV utses till ett av Sveriges 100 Karriärföretag 2016.”

Vad erbjuder arbetsplatsen?

Förutom självständiga, intressanta och omväxlande arbetsuppgifter kan PRV erbjuda dig en mänsklig arbetsplats. Vi tillämpar flexibel arbetstid vilket ger dig möjlighet att planera ditt arbete och styra din arbetstid. Vi vill att våra medarbetare även ska hinna med att ha ett liv utanför jobbet och ha tid för familj, vänner och fritidsintressen. Vi vet att medarbetare som mår bra också presterar bra. Därför erbjuder vi bland annat friskvårdsbidrag som en uppmuntran till att motionera regelbundet.

Värderingar som pekar ut riktningen för vår organisationskultur:

  • Professionalism
  • Omvärldsfokus
  • Framåtanda
  • Engagemang
Allmän affärsjuridik Arbetsrätt Automation och mekatronik Bankrätt Bergsteknik Bioteknik/Bioinformatik Bolagsrätt Börsrätt/Värdepappersrätt Bygg Corporate finance/Finansrätt Data- och IT-rätt Datateknik/Teknisk datavetenskap Design, grafik Drift Ekosystemteknik Elektronikdesign Elektroteknik/Energisystem Entreprenadrätt Ergonomisk design och produktion Europarätt Familjerätt (även arvsrätt) Farkostteknik Fastighetsrätt (även hyresrätt) Flygingenjör Folkrätt (även mänskliga rättigheter invandrarrätt asylrätt) Fordringsrätt (även obligationsrätt) Företagsingenjör/Affärsingenjör Försäkringsrätt Förvaltningsrätt Grundläggande Juridik/grundutbildning Hållbar utveckling Immaterialrätt Industriell ekonomi Informations/Kommunikationsteknik Interaktion och design Juridik Kemi Kemisk biologi Kemiteknik Kemiteknik med fysik Konkurrensrätt Konkursrätt/Obeståndsrätt Lantmäteri Logistik Marknadsrätt Maskinteknik Materialdesign Materialteknik Medicinsk teknik Medierätt Medieteknik Mekatronik Microelektronik Miljö- och vattenteknik Miljörätt Personalvetenskap (HR) Processrätt Produktionsteknik Riskhantering Rymdteknik Samhällsbyggnadsteknik Samhällsvetenskap Sjö/Transporträtt Skadeståndsrätt Skatterätt Socialrätt/Socialförsäkringsrätt Statsrätt Straffrätt System i teknik och samhälle Teknik Teknisk - naturvetenskplig kemi Teknisk design Teknisk fysik Teknisk fysik med elektronik Teknisk fysik med materialvetenskap Teknisk matematik Teknisk nanovetenskap Teleteknik Väg och vattenbyggnadsteknik Harmoniser Idealist Leader