Preem

Preem är ett modernt och innovativt drivmedelsbolag, en aktör i världsklass med blicken tydligt riktad mot framtiden. Som Sveriges största drivmedelsföretag svarar Preem för cirka 80 % av den svenska raffinaderikapaciteten. Verksamheten omfattar förädling av råolja och förnybara råvaror samt försäljning till privat- och företagskunder. Drygt 65 % av produktionen exporteras vilket gör Preem till Sveriges tredje största exportföretag.

Artiklar om Preem

”Preem har fokus på individens kompetens-utveckling”

”Preem har fokus på individens kompetens-utveckling”

Ett studiebesök under studietiden på Chalmers tekniska högskola gjorde att Thomas Dolff fick upp ögonen för Preem. Några år senare, maj 2016, började han som processtyrningsingenjör på företaget. – Vid studiebesöket fick jag träffa mina nuvarande...

På Preem får du en god inblick i hela processen

På Preem får du en god inblick i hela processen

Som teknikchef på el- och instrumentavdelningen på Preem i Lysekil är Mikael Niklasson ansvarig för att utveckla bolagets oljeraffinaderi strategiskt inom dessa teknikområden. Mikael gjorde sitt examensjobb på företaget och fick snabbt en bild...

Preem tar vara på sina anställda

Preem tar vara på sina anställda

Ebba Färnlycke tycker om ekonomi – kanske lite mer än de flesta. På Preem i Stockholms unga område Hornsberg får hon ägna sig åt allt från avsättningar och bokslut till att förnya företagets hela ekonomisystem.   Främst arbetar Ebba...