Preem
2 Mar 2022 kl: 14:03

Preem

Preem är ett modernt och innovativt drivmedelsbolag, en aktör i världsklass med blicken tydligt riktad mot framtiden. Som Sveriges största drivmedelsföretag svarar Preem för cirka 80 % av den svenska raffinaderikapaciteten. Verksamheten omfattar förädling av råolja och förnybara råvaror samt försäljning till privat- och företagskunder. Drygt 65 % av produktionen exporteras vilket gör Preem till Sveriges tredje största exportföretag.

Affärsutveckling Bioteknik/Bioinformatik Drift Ekonomi Ekonomisk analys och styrning/Verksamhetsstyrning Ekosystemteknik Elektroteknik/Energisystem Entreprenörskap Företagsekonomi Företagsingenjör/Affärsingenjör Hållbar utveckling Kemi Kemisk biologi Kemiteknik Kemiteknik med fysik Logistik Marknadsföring Molekylär bioteknik Naturresursteknik Organisation/Management/Ledning och styrning/Strategi Personalvetenskap (HR) Riskhantering Samhällsvetenskap Teknik Teknisk biologi Teknisk fysik Entrepreneur Harmoniser Hunter Leader