Norrköpings kommun
2 Mar 2022 kl: 14:03

Norrköpings kommun

Norrköping är en del av Fjärde Storstadsregionen – en stor expanderande arbetsmarknad med nära en halv miljon människor. Östersjöns modernaste­ och snabbast växande hamn, flygplats och ständigt växande logistikcentrum lägger grunden för Norrköpings fortsatta utvecklingsmöjligheter. Forskning i världsklass bedrivs vid Linköpings universitet och attraktiva boendemiljöer växer fram både i citykärnorna och på landet. Kultur- och idrottsutbudet tillhör landets bästa.

AT-läkare Beteendevetenskap Bygg Data/IT-ekonom Drift Ekonomi Ekonomisk analys och styrning/Verksamhetsstyrning Ekosystemteknik Elektroteknik/Energisystem Företagsekonomi Hållbar utveckling Kommunikation Läkare Landskapsingenjör Lantmäteri Lärare med inriktning mot årskurs 7-9 Lärare med inriktning mot förskola/förskoleklass Lärare med inriktning mot fritidshem eller grundskola 1-6 Lärare med inriktning mot gymnasieskolan Lärare med inriktning mot yrkeslärare Lärare/Utbildning Logistik Marknadsföring Medie- och kommunikationsvetenskap Miljö- och vattenteknik Nationalekonomi Naturresursteknik Organisation/Management/Ledning och styrning/Strategi Pedagogik Personalvetenskap (HR) Projektledning Psykologi Redovisning/Revision Riskhantering Samhällsbyggnadsteknik Samhällsvetenskap Samhällsvetenskap Sjuksköterska Sociologi Specialistsjuksköterska ST-läkare Statsvetenskap eller historia System i teknik och samhälle Teknik Undersköterska/omvårdnad Väg och vattenbyggnadsteknik Vård och omsorg Harmoniser Idealist Leader