NCC
2 Mar 2022 kl: 14:03

NCC

NCC är ett av de ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretagen i norra Europa med en omsättning på 58 Mdr SEK och 18 500 anställda. Med Norden som hemmamarknad är NCC verksamt inom hela värdekedjan – utvecklar och bygger bostäder, kommersiella fastigheter, industrilokaler och offentliga byggnader, vägar och anläggningar samt övrig infrastruktur.

NCC erbjuder även insatsvaror för byggproduktion samt ansvarar för beläggning och vägservice. NCC skapar framtidens miljöer för arbete, boende och kommunikation med ett ansvarsfullt byggande som ger hållbart samspel mellan människa och miljö.Det finns ingenting vi inte bygger, höghus, villor, vägar, kontor, broar, arenor, bostäder. Över jord. Under jord… Vi bygger åt alla slags kunder och åt oss själva när vi utvecklar nya kontorsfastigheter eller hela nya bostadsområden. Och som en grön tråd genom alla våra projekt löper hållbarhet för att skapa långsiktigt värde för alla våra kunder.

Karriärvägar:
Inom NCC finns ett stort antal befattningar och minst lika många verksamheter och karriärvägar, så risken att fastna på ett ställe är liten. Våra anställdas trivsel och välmående är extremt viktig för oss, därför satsar vi hårt på att ligga i framkant när det kommer till våra anställdas möjligheter till utveckling. Din utveckling inom NCC har god hjälp av att arbetsformerna ser ut som de gör. Att jobba i stora som små projekt, utomhus som inomhus och på platser världen över, är i sig oerhört utvecklande. Du kan arbeta väldigt självständigt, eller som en del av en grupp. Omväxling förnöjer – och utvecklar!

Traineeprogram:
Vårt traineeprogram är 18 månader långt. Programmet anpassas efter NCC:s framtida rekryteringsbehov och utifrån din kompetens, dina erfarenheter och intresseområden. I traineeprogrammet varvas praktik med teori. Du får bekanta dig med, och arbeta på, flera olika arbetsplatser och möta olika yrkesgrupper. I teoriblocken stärks din kompetens inom områden som juridik, arbetsmiljö, verksamhetsstyrning samt individ- och grupputveckling.

Rekrytering:
Vi blir aldrig bättre än våra medarbetare. Därför är ett av våra mål att vara branschledande när det gäller att rekrytera, behålla och utveckla befintlig personal. Vill du vara med och skapa framtiden – och göra det på ett nytt sätt? Kika in på vår hemsida för att hitta våra lediga tjänster: www.ncc.se/ledigajobb

Det var en gång… NCC har en anrik historia. Huvudägaren Nordstjärnan bildades 1890 men redan 15 år tidigare hade bolaget Nya Asfalt lagt grunden för det som komma skulle. Många är de bolag och fusioner som genom åren bidragit till att skapa dagens NCC: Granit och Betong, AB vägförbättringar, Svenska Väg, Siab, JCC, ABV. I dag är NCC ett stort och marknadsledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretag.

Arkitektur Bergsteknik Brandingenjör Bygg Drift Flygingenjör Företagsingenjör/Affärsingenjör Hållbar utveckling Industriell ekonomi Landskapsingenjör Lantmäteri Logistik Maskinteknik Materialteknik Mekatronik Miljö- och vattenteknik Naturresursteknik Personalvetenskap (HR) Produktionsteknik Samhällsbyggnadsteknik Samhällsvetenskap Teknik Teknisk fysik Teknisk fysik med materialvetenskap Väg och vattenbyggnadsteknik Harmoniser Hunter Leader