NAI Svefa
2 Mar 2022 kl: 14:03

NAI Svefa

NAI Svefa med dotterbolag erbjuder spetskompetens och kvalificerad rådgivning inom ledning, strategi & organisation, värdering, analys, fastighetsinformation, samhällsbyggnad, fastighetsutveckling, strategisk & operativ förvaltningsrådgivning, transaktioner & uthyrning. Tillsammans är vi över 160 medarbetare fördelade på 17 orter i landet och omsätter årligen 240 MSEK.

Bland våra uppdragsgivare finns allt från stora fastighets- och energibolag, investerare, byggbolag, banker, myndigheter och kommuner till mindre lokala fastighetsaktörer som alla uppskattar vår kombination av fastighetskompetens och affärsintelligens.

I juni 2016 förvärvades Sensa Corporate Advisors AB samt Fasticon AB. Tillsammans innebär det att NAI Svefa tar ett stort steg mot bolagets långsiktiga mål att bli den ledande fastighetsrådgivaren för både offentlig och privat sektor i Sverige.

Med närvaro i hela landet, medlemskap i det internationella nätverket NAI Global och tillgång till egenutvecklade, marknadsledande informationssystem baseras vår rådgivning på en omfattande kännedom om fastighetsmarknaden – lokalt, regionalt och globalt.

fastighet