Migrationsverket
2 Mar 2022 kl: 14:03

Migrationsverket

Migrationsverket är en myndighet som prövar ansökningar från personer som vill bosätta sig i Sverige, komma på besök, söka skydd undan förföljelse eller ha svenskt medborgarskap. Migrationsverket är en arbetsplats som präglas av respekt för människan. Migrationsverkets värdegrund är en sammanfattning av vad vi strävar efter och hur vi vill uppfattas. Empati, tydlighet och mod är tre ord som ska vara vägledande för oss i vardagen.

Allmän affärsjuridik Annat juridiskt ämne Arbetsrätt Bankrätt Beteendevetenskap Bolagsrätt Börsrätt/Värdepappersrätt Corporate finance/Finansrätt Data- och IT-rätt Ekonomi Ekonomisk analys och styrning/Verksamhetsstyrning Entreprenadrätt Europarätt Familjerätt (även arvsrätt) Fastighetsrätt (även hyresrätt) Folkrätt (även mänskliga rättigheter invandrarrätt asylrätt) Fordringsrätt (även obligationsrätt) Försäkringsrätt Förvaltningsrätt Grundläggande Juridik/grundutbildning Immaterialrätt Internationella relationer Juridik Konkurrensrätt Konkursrätt/Obeståndsrätt Lingvistik/språk Marknadsrätt Medie- och kommunikationsvetenskap Medierätt Miljörätt Nationalekonomi Organisation/Management/Ledning och styrning/Strategi Personalvetenskap (HR) Processrätt Projektledning Psykologi Redovisning/Revision Samhällsvetenskap Samhällsvetenskap Sjö/Transporträtt Skadeståndsrätt Skatterätt Socialrätt/Socialförsäkringsrätt Sociologi Statsrätt Statsvetenskap eller historia Straffrätt Harmoniser Idealist Internationalist Leader