Mazars SET Revisionsbyrå
2 Mar 2022 kl: 14:03

Mazars SET Revisionsbyrå

Mazars är en internationell revisions- och rådgivningsbyrå med global närvaro i 72 länder och med närmare 14 000 medarbetare. I Sverige är vi cirka 250 medarbetare och den sjunde största byrån på marknaden.

Vi är en fullservicebyrå och erbjuder tjänster inom revision, rådgivning, redovisning, IFRS/finansiell rapportering, skatt, Corporate Finance, bolagsärenden och internrevision. Vårt största affärsområde är revision och vi arbetar med allt från lagstadgad och frivillig revision till IT-revision och internrevision.

Vårt arbete kännetecknas av att vi är personliga och engagerade. Vi bryr oss om lite mer än bara kundens affär oavsett om det handlar om ett uppdrag för små ägarledda företag eller multinationella koncerner. Vi har en stor bredd bland de företag vi arbetar med och det gör att du som ny medarbetare får en god inblick i många olika branscher och verksamheter.

Det finns också möjlighet att så småningom arbeta på något av våra kontor utomlands. Vi rekryterar nya medarbetare löpande och anställer nyutexaminerade ekonomer, vanligen två gånger om året.

Ekonomi Personalvetenskap (HR) Redovisning/Revision Samhällsvetenskap Harmoniser Hunter Internationalist Leader