Marginalen Bank
2 Mar 2022 kl: 14:03

Marginalen Bank

Marginalen Bank har drygt 350 anställda i Sverige och har närmare 200 000 kunder. Vi är en trygg, säker och lönsam bank. Vid utgången av 2013 visade vi ett positivt resultat på 32.3 miljoner kronor (efter skatt) och hade tillgångar till ett värde av 15.5 miljarder kronor. Marginalen Bank står under Finansinspektionens tillsyn, omfattas av insättningsgarantin och är ISO-certifierade. Marginalen Bank ägs av Marginalen AB.

Vi erbjuder:
Vi ser till varje individ, dess unika förutsättningar och behov. Och vi har en arbetsplats där medarbetarna känner stolthet, arbetsglädje och delaktighet. Vi erbjuder utveckling och flexibilitet för alla våra engagerade medarbetare. För oss är jämställdhet viktigt, tillsammans med våra värderingar. Vi är en mångkulturell arbetsplats med ett 20-tal olika nationaliteter som tillsammans bygger Marginalen Bank.

Det här är vi:
Vi på Marginalen Bank tycker att det är viktigt att alla medarbetare vet vart vi är påväg och styr åt samma håll. Därför jobbar vi utifrån tre grundvärderingar som ska hjälpa oss att nå vår affärsidé, vision och mål. Värderingarna har vi tagit fram tillsammans och sedan dessa brutits ner i mer konkreta exempel.

Affärsutveckling Data/IT-ekonom Ekonomi Finansiering Företagsekonomi Internationell ekonomi Marknadsföring Nationalekonomi Personalvetenskap (HR) Projektledning Redovisning/Revision Samhällsvetenskap Statistik Entrepreneur Hunter Leader