Maquet
2 Mar 2022 kl: 14:03

Maquet

Maquet är global marknadsledare inom medicinska system, med fokus på operationsrum och intensivvårdsavdelningar. Maquets integrerade produkter är speciellt framtagna för att kunna ge förutsättningarna för optimal klinisk och terapeutisk behandling på akutsjukhus. Maquet erbjuder innovativa medicintekniska lösningar inom tre affärsområden. Maquet är en del av Getingekoncernen.

Datateknik/Teknisk datavetenskap Design, grafik Ergonomisk design och produktion Informations/Kommunikationsteknik Interaktion och design Medicinsk teknik Microelektronik Personalvetenskap (HR) Samhällsvetenskap System i teknik och samhälle Teknik Teknisk design Teknisk fysik Teknisk fysik med elektronik Teknisk nanovetenskap Teleteknik Harmoniser Hunter Idealist Internationalist Leader