Mälarenergi
2 Mar 2022 kl: 14:03

Mälarenergi

Mälarenergi finns nära kunderna i Mälardalen. Vi levererar el, värme, vatten, kyla, energitjänster och snabba kommunikationslösningar. Koncernen ägs av Västerås stad och omsätter cirka 3 miljarder kronor. Vi är omkring 600 engagerade medarbetare.

Karriärvägar:
Samtliga medarbetare har ett utvecklingssamtal/år som utmynnar i en utvecklingsplan framtagen tillsammans med närmaste chef. Vi främjar intern rörlighet och verkar för rörelse mellan/inom våra olika bolag.

Rekrytering:
Vi har kontinuerligt behov av nya medarbetare och alla våra lediga tjänster finns tillgängliga på vår hemsida – www.malarenergi.se. Vi ser att vårt behov kommer att fortsätta öka i takt med vårt stora generationsskifte samtidigt som flera områden utökar sin verksamhet. Under kommande år räknar vi med ca 80 nyrekryteringar.

Vägar in:
Mälarenergi tar regelbundet in praktikanter och sommarjobbare inom teknik- och energiområdet samt ekonomi och HR. Vill du få löpande information om våra lediga tjänster kan du registrera dig på vår tjänst ”prenumerera på jobb.”

Medarbetarna är vår viktigaste resurs och vi värdesätter både personlighet och förmåga att tillämpa kunskaper, färdigheter och erfarenheter i ett praktiskt och socialt sammanhang, för att framgångsrikt utföra ett arbete. Alla våra medarbetare har individuella utvecklingsplaner och vi har en positiv inställning till internrekrytering. Vi verkar för att tydliggöra interna utvecklingsvägar, där det finns goda möjligheter att påverka och ansvara för sin egen utveckling.

Affärsutveckling Automation och mekatronik Biologi Bioteknik/Bioinformatik Brandingenjör Datateknik/Teknisk datavetenskap Design, grafik Drift Ekonomi Ekonomisk analys och styrning/Verksamhetsstyrning Ekosystemteknik Elektronikdesign Elektroteknik/Energisystem Finansiering Företagsekonomi Fysik Geovetenskap Hållbar utveckling Industriell ekonomi Internationell ekonomi Kemi Kemi Kemisk biologi Kemiteknik Kemiteknik med fysik Landskapsingenjör Lantmäteri Logistik Logistik Marknadsföring Maskinteknik Matematik (ink. Statistik) Materialdesign Materialteknik Mekatronik Microelektronik Miljö- och vattenteknik Molekylär bioteknik Nationalekonomi Naturresursteknik Naturvetenskap Organisation/Management/Ledning och styrning/Strategi Personalvetenskap (HR) Produktionsteknik Projektledning Redovisning/Revision Riskhantering Samhällsbyggnadsteknik Samhällsvetenskap Statistik System i teknik och samhälle Teknik Teknisk - naturvetenskplig kemi Teknisk biologi Teknisk fysik Teknisk fysik med elektronik Teknisk fysik med materialvetenskap Teknisk nanovetenskap Harmoniser Idealist Leader