LKAB
2 Mar 2022 kl: 14:03

LKAB

LKAB är en internationell högteknologisk gruv- och mineralkoncern som bryter och förädlar Norrbottens unika järnmalm för den globala stålmarknaden. Hållbarhet är kärnan i vår affärsidé och vår ambition är att vara ett av de mest innovativa, resurseffektiva och ansvarstagande företagen i branschen. Koncernen, som omsatte drygt 16 miljarder kronor 2016 och har cirka 4 200 anställda i 13 länder, rymmer även industrimineraler, borrsystem, tågtransporter, bergtjänster och fastighetsbolag.

www.lkab.com

Affärsutveckling Arkitektur Automation och mekatronik Bergsteknik Bioteknik/Bioinformatik Brandingenjör Bygg Datateknik/Teknisk datavetenskap Design, grafik Drift Ekonomi Ekonomisk analys och styrning/Verksamhetsstyrning Ekosystemteknik Elektronikdesign Elektroteknik/Energisystem Ergonomisk design och produktion Farkostteknik Företagsekonomi Företagsingenjör/Affärsingenjör Hållbar utveckling Industriell ekonomi Informations/Kommunikationsteknik Interaktion och design Internationell ekonomi Kemi Kemisk biologi Kemiteknik Kemiteknik med fysik Kommunikation och transport Landskapsingenjör Lantmäteri Logistik Logistik Marknadsföring Maskinteknik Materialdesign Materialteknik Mekatronik Microelektronik Miljö- och vattenteknik Molekylär bioteknik Nationalekonomi Naturresursteknik Personalvetenskap (HR) Produktionsteknik Projektledning Riskhantering Samhällsbyggnadsteknik Samhällsvetenskap System i teknik och samhälle Teknik Teknisk - naturvetenskplig kemi Teknisk biologi Teknisk design Teknisk fysik Teknisk fysik med elektronik Teknisk fysik med materialvetenskap Teknisk matematik Teknisk nanovetenskap Väg och vattenbyggnadsteknik Hunter Internationalist Leader