Lernia
2 Mar 2022 kl: 14:03

Lernia

Lernia är en av Sveriges ledande kompetenspartners inom utbildning, bemanning och omställning. Våra tjänster hjälper individer och kunder inom det privata näringslivet och den offentliga sektorn att stärka sin konkurrenskraft, vilket i sin tur bidrar till en bättre fungerande arbetsmarknad och en ökad
integration. Vi finns på fler än 100 orter i Sverige och är kvalitets- och miljöcertifierade.

Vår vision
Att leverera Sveriges mest värdeskapande tjänster genom rätt kompetens för kunder och individer. Lernia bygger människor – människor bygger framtiden!

Kunder som köper våra tjänster ska uppleva att vi förstår deras affärer och mål. Vi ska på ett kreativt sätt bidra till att utveckla deras affärer genom de mest värdeskapande lösningarna. Individer ska uppleva att vi ser deras talanger och kunskaper. Med förståelse för deras förutsättningar erbjuder vi de bästa värdeskapande tjänsterna för dem.

Annat Annat AT-läkare Barnmorska Beteendevetenskap Data/IT Ekonomi Företagsekonomi Informatik Informationsteknologi / Informationsteknik Kognitionsvetenskap Kommunikation Läkare Lärare med inriktning mot årskurs 7-9 Lärare med inriktning mot förskola/förskoleklass Lärare med inriktning mot fritidshem eller grundskola 1-6 Lärare med inriktning mot gymnasieskolan Lärare med inriktning mot yrkeslärare Lärare/Utbildning Marknadsföring Medie- och kommunikationsvetenskap Medie- och kommunikationsvetenskap Pedagogik Personalvetenskap (HR) Projektledning Redovisning/Revision Röntgensjuksköterska Samhällsvetenskap Samhällsvetenskap Sjuksköterska Sociologi Specialistsjuksköterska ST-läkare Undersköterska/omvårdnad Vård och omsorg Harmoniser Hunter Idealist Leader