Lantmäteriet
2 Mar 2022 kl: 14:03

Lantmäteriet

Lantmäteriet ser till att du får rätt information när du gör en kartsökning i din smartphone. Våra satellitsystem effektiviserar byggandet av nya vägar, broar och städer. Varje dag bidrar våra kartor till att brandkår och ambulans kan rädda liv. Och tack vare att vi metodiskt skannar hela landet från luften så kommer vi kunna förbereda oss för framtida klimatförändringar. Dessutom säkrar vi gränserna och ägandet av landets tre miljoner fastigheter. Det sammanlagda värdet uppgår till 3 600 miljarder kronor och utgör fundamentet i vår ekonomi och välfärd.

Karriärvägar:
Det internationella arbetet är en viktig del i Lantmäteriets verksamhet. Det gäller såväl samverkan med europeiska och internationella organ som deltagande i EU-projekt och i tjänsteexport. Lantmäteriet har också karriärplanering där talanger identifieras internt som både kan axla rollen som ledare i framtiden men också stiga in i nyckelpositioner.

Friskvård:
Lantmäteriet satsar på friskvård. Det ökar förutsättningarna att må bra, ger livsglädje, ger förutsättningar till social samvaro, ökar friskvärvaron och minskar stressen, minskar behovet av rehabilitering.

Lantmäteri Personalvetenskap (HR) Samhällsbyggnadsteknik Samhällsvetenskap Teknik Harmoniser Hunter Idealist Leader