Lantmäteriet

Lantmäteriet ser till att du får rätt information när du gör en kartsökning i din smartphone. Våra satellitsystem effektiviserar byggandet av nya vägar, broar och städer. Varje dag bidrar våra kartor till att brandkår och ambulans kan rädda liv. Och tack vare att vi metodiskt skannar hela landet från luften så kommer vi kunna förbereda oss för framtida klimatförändringar. Dessutom säkrar vi gränserna och ägandet av landets tre miljoner fastigheter. Det sammanlagda värdet uppgår till 3 600 miljarder kronor och utgör fundamentet i vår ekonomi och välfärd.

Karriärvägar:
Det internationella arbetet är en viktig del i Lantmäteriets verksamhet. Det gäller såväl samverkan med europeiska och internationella organ som deltagande i EU-projekt och i tjänsteexport. Lantmäteriet har också karriärplanering där talanger identifieras internt som både kan axla rollen som ledare i framtiden men också stiga in i nyckelpositioner.

Friskvård:
Lantmäteriet satsar på friskvård. Det ökar förutsättningarna att må bra, ger livsglädje, ger förutsättningar till social samvaro, ökar friskvärvaron och minskar stressen, minskar behovet av rehabilitering.

Artiklar om Lantmäteriet

”Det handlar mycket om att få människor att förstå varandra”

”Det handlar mycket om att få människor att förstå varandra”

Om man bortser från ett uppehåll på nio månader, då hon och hennes pojkvän bodde i Nya Zeeland, har Anna Clara Konradsson arbetat på Lantmäteriet i fem år. Hon har alltid haft rollen som förrättningslantmätare, men när hon kom tillbaka från sin utlandsvistelse...

”Här får jag vara med och bidra till Sveriges fastighetsutveckling”

”Här får jag vara med och bidra till Sveriges fastighetsutveckling”

Lantmäteriet är en stor myndighet med 2 000 medarbetare på 50 olika orter i landet. På kontoret i Eskilstuna jobbar tio av dem – däribland förrättningslantmätaren Emil Berglund. Som förrättningslantmätare arbetar Emil bland annat med att företräda Lantmäteriet...

”En servicemyndighet som hjälper människor att uppnå drömmar”

”En servicemyndighet som hjälper människor att uppnå drömmar”

I Stockholm arbetar Karin Klevebring som förättningslantmätare. I rollen handlägger hon bland annat förändringar av fastigheters indelning, till exempel när en tomt ska styckas av och säljas. – En fastighet behöver inte vara bunden till markytan, det...

”Här på Lantmäteriet säkerställer vi Sverige”

”Här på Lantmäteriet säkerställer vi Sverige”

I snart 400 år har Lantmäteriet arbetat med att bygga upp ett system så att alla ska känna sig trygga med att veta vem som äger vad och var fastighetsgränser går. Lantmäteriet spelar till exempel därför en viktig roll för hela samhällets säkerhet, eftersom...

”På Lantmäteriet säkerställer vi Sverige”

”På Lantmäteriet säkerställer vi Sverige”

I snart 400 år har Lantmäteriet arbetat med att bygga upp ett system så att alla ska känna sig trygga med att veta vem som äger vad och var fastighetsgränser går. Lantmäteriet spelar till exempel därför en viktig roll för hela samhällets säkerhet, eftersom...

”Så länge det finns fastigheter har Lantmäteriet jobb”

”Så länge det finns fastigheter har Lantmäteriet jobb”

Som lantmäteriingenjör i Leksand arbetar Per-Erik Lindén med att mäta in fastigheter, tomter och naturreservat ute i fält. Ena dagen spenderar han med att mäta gränser i skogen, den andra kan han sitta på kontoret och ta hand om sina tidigare mätningar. Per-Erik,...