Lantmännen
2 Mar 2022 kl: 14:03

Lantmännen

På Lantmännen värdesätts engagemang och vilja att utvecklas. Eftersom våra affärer grundas i en långsiktig approach där ansvarstagande står i fokus, premieras ett affärsmässigt driv i kombination med egenskaper så som öppenhet, handlingskraft och helhetstänk.

Karriärvägar: Lantmännen är verksamma i ett 20-tal länder. Koncernen uppmuntrar och stimulerar intern rörlighet och erbjuder olika utvecklingsprogram för att ge medarbetare möjlighet att utveckla sin kompetens såväl i Sverige, som internationellt.

Rekrytering: Sker löpande, nya tjänster annonseras på hemsidan och i sociala kanaler. Lantmännen växer och är alltid på jakt efter fler kollegor till sin breda och globala verksamhet.

Traineeprogram: Lantmännens Graduate Trainee Program sträcker sig under 15 månader och inkluderar fyra placeringar inom flera divisioner, där man arbetar med olika projekt. Minst en av placeringarna är förlagd utomlands. Projekten varvas med utbildning inom ledarskap, personlig utveckling och strategiskt affärstänkande. I traineeprogrammet ingår även en strategisk gruppuppgift med fokus på Lantmännens framtida utveckling. Traineeprogrammet syftar till att ge traineerna riktigt djupa insikter om vår breda och internationella verksamhet och erfarenheter från våra olika affärsområden och på detta sätt ge traineen rätt förutsättningarna att på sikt ta en ledande position inom koncernens.

Traineeprogrammet startar vartannat år (2020, 2022 et cetera) och rekryteringen startar på hösten året innan.

Det var en gång…

Lantmännens resa startade för mer än 100 år sedan, då svenska lantbrukare gick ihop för att skapa nya sätt att skapa värde av spannmål. Idag ägs Lantmännen av 25 000 svenska lantbrukare och ägnar sig åt att utveckla lönsamma och hållbara verksamheter baserade på spannmål – en väldigt liten produkt med enorm potential. Lantmännen är idag en global och växande koncern med verksamhet inom hela värdekedjan och med några av Sveriges starkaste varumärken i portföljen – från jord till bord.

Affärsutveckling Ekonomi Ekonomisk analys och styrning/Verksamhetsstyrning Företagsekonomi Hälsoekonom Logistik Marknadsföring Organisation/Management/Ledning och styrning/Strategi Personalvetenskap (HR) Projektledning Samhällsvetenskap Careerist Harmoniser Idealist Leader