KPMG
2 Mar 2022 kl: 14:03

KPMG

KPMG erbjuder branschspecifika och kvalificerade tjänster inom revision, skatt och rådgivning. Genom sitt globala nätverk är KPMG ett av världens ledande kunskapsföretag med 155 000 specialister i 155 länder. I Sverige har företaget stark lokal förankring med 1 600 medarbetare på 60 orter.

Vägar in: Vi anordnar aktiviteter löpande under året där studenter får chansen att lära känna företaget och medarbetarna. Vi deltar på arbetsmarknadsdagar på universiteten med målsättningen att lära känna studenterna och ge dem en inblick i KPMG:s verksamhet. Vi erbjuder även praktikprogram och internships som verkligen ger studenterna en insyn i vårt företag.

Affärsutveckling Ekonomi Ekonomisk analys och styrning/Verksamhetsstyrning Företagsekonomi Juridik Organisation/Management/Ledning och styrning/Strategi Personalvetenskap (HR) Projektledning Redovisning/Revision Samhällsvetenskap Skatterätt Careerist Hunter Internationalist Leader