Kilpatrick Townsend
2 Mar 2022 kl: 14:03

Kilpatrick Townsend

Om Kilpatrick Townsend

Kilpatrick Townsend är en amerikansk affärsjuridisk advokatbyrå med internationell verksamhet. Byrån etablerades 1860 och har idag totalt 17 kontor, varav 14 i USA och övriga i Shanghai, Stockholm och Tokyo.

Stockholmskontoret öppnade 2001 och erbjuder rådgivning samt affärsjuridiska lösningar inom flertalet rättsområden, däribland fastighetsrätt, företagsförvärv och bolagsrätt, entreprenadrätt, arbetsrätt, finansiering, tvistelösning, offentlig upphandling, skatterätt samt IT- och immaterialrätt.

Allmän affärsjuridik Arbetsrätt Bankrätt Bolagsrätt Börsrätt/Värdepappersrätt Corporate finance/Finansrätt Data- och IT-rätt Entreprenadrätt Europarätt Familjerätt (även arvsrätt) Fastighetsrätt (även hyresrätt) Folkrätt (även mänskliga rättigheter invandrarrätt asylrätt) Fordringsrätt (även obligationsrätt) Försäkringsrätt Förvaltningsrätt Grundläggande Juridik/grundutbildning Immaterialrätt Juridik Konkurrensrätt Konkursrätt/Obeståndsrätt Marknadsrätt Medierätt Miljörätt Personalvetenskap (HR) Processrätt Samhällsvetenskap Sjö/Transporträtt Skadeståndsrätt Skatterätt Socialrätt/Socialförsäkringsrätt Statsrätt Straffrätt Careerist Hunter Leader