Jernhusen
2 Mar 2022 kl: 14:03

Jernhusen

Vi äger, utvecklar och förvaltar fastigheter längs den svenska järnvägen. Men det handlar om så mycket mer än hus. Vi vill göra det enklare att resa kollektivt och att transportera gods med järnväg. Vi vill också skapa nytt liv i stationsområden så att fler kan bo, arbeta och vistas nära det kollektiva resandet. Sedan starten 2001 har vi investerat 9,8 miljarder kronor i stora och små projekt för en bättre järnvägsinfrastruktur. Idag är vi 245 medarbetare och vi ägs av svenska staten.

Historik
Jernhusen bildades vid årsskiftet 2000/2001 i samband med bolagiseringen av affärsverket Statens Järnvägar. Vid bolagiseringen 2001 köpte vi fastigheter till ett värde av drygt 6 miljarder kronor.

Att jobba på Jernhusen
Att arbeta på Jernhusen innebär inte bara intressanta arbetsuppgifter och trevliga kollegor. Det innebär också att aktivt jobba för att fler väljer hållbara resor och transporter. Vi tillhör en framtidsbransch och efterfrågan på våra tjänster är stor. Det gör också att vi ställer krav på kompetenta medarbetare. Idag är vi cirka 250 medarbetare och vill ha fler med på resan mot en effektivare transportsektor, ett bättre samhälle och ett grönare Sverige.

Fler engagerade medarbetare
Vi behöver dig som kan bidra med både kreativitet och kompetens. Ju fler visionära och engagerade medarbetare vi blir, desto bättre jobb gör vi tillsammans. Oavsett roll eller befattning har vi gemensamma kärnvärden: vi är nyfikna, innovativa, flexibla och lyhörda.

Bygg Drift Personalvetenskap (HR) Samhällsvetenskap Teknik Harmoniser Leader