Infranord
2 Mar 2022 kl: 14:03

Infranord

Infranord är Nordens största järnvägsentreprenör. Bolaget levererar kompletta järnvägstekniska tjänster och entreprenader med Sverige som bas. Infranord är också etablerade i Norge.

Infranord är Nordens största järnvägsentreprenör, och underhåller alla typer av spåranläggningar samt planerar och genomför alla former av ny, till- och ombyggnadsprojekt relaterade till järnväg. Infranord förfogar över en omfattande maskinpark och har egen tillverkning av järnvägstekniska produkter och -komponenter.

Som arbetsgivare: Vi erbjuder våra anställda en stimulerande arbetsmiljö med goda utvecklingsmöjligheter och god social samvaro i en bransch som har framtiden för sig. Infranord sätter alltid säkerheten först och har resultat, delaktighet och förtroende som ledord både för ledare och medarbetare i företaget.

Vi spårar upp framtiden!

Karriärvägar: Infranord lägger varje år 110 000 timmar på utbildning inom järnväg, säkerhet och andra typer av utbildningar. Exempelvis har Infranord ett ledarskapsprogram som är framtaget i samarbete med Stockholms Universitet. Vill du vidare erbjuder Infranord kompetensutveckling och vidarebildningar för de anställda.

Framgångsfaktor: Samhällsnytta, miljötänkande och våra medarbetare gör oss till en attraktiv arbetsgivare. Infranord har framtiden för sig.

Det var en gång… År 1856 var en milstolpe i järnvägens historia, den femte juni ­öppnades Sveriges första järnväg mellan Nora och Örebro. Från och med nu var det möjligt att resa mellan olika delar av Sverige på ett helt nytt sätt. Här såddes fröet till det som i dag är Infranords huvudfokus, att leverera kompletta järnvägstekniska tjänster och entrepenader.

Bioteknik/Bioinformatik Datateknik/Teknisk datavetenskap Design, grafik Drift Ekosystemteknik Elektronikdesign Elektroteknik/Energisystem Ergonomisk design och produktion Farkostteknik Företagsingenjör/Affärsingenjör Hållbar utveckling Industriell ekonomi Kemi Kemisk biologi Kemiteknik Kemiteknik med fysik Kommunikation och transport Logistik Maskinteknik Materialdesign Materialteknik Mekatronik Microelektronik Molekylär bioteknik Naturresursteknik Personalvetenskap (HR) Produktionsteknik Rymdteknik Samhällsvetenskap System i teknik och samhälle Teknik Teknisk biologi Teknisk design Teknisk fysik Teknisk fysik med elektronik Teknisk fysik med materialvetenskap Teknisk matematik Teknisk nanovetenskap Harmoniser Leader