If Skadeförsäkring
2 Mar 2022 kl: 14:03

If Skadeförsäkring

If bildades 1999 och är idag Nordens ledande skadeförsäkringsbolag med cirka 3,6 miljoner kunder och verksamhet i 9 länder. If erbjuder hela bredden av sakförsäkringslösningar för allt från privatpersoner till globala storföretag.

Din karriär:
Din karriär: Det stora utbudet av tjänster och roller inom If skapar förutsättningar för varje medarbetare att skapa sin egen karriärväg för att växa och utvecklas. För att lyckas med detta har medarbetarna stöd från sina ledare och vår egen interna utbildningsenhet, If Academy.

Affärsutveckling Data/IT-ekonom Ekonomi Ekonomisk analys och styrning/Verksamhetsstyrning Finansiering Företagsekonomi Marknadsföring Nationalekonomi Organisation/Management/Ledning och styrning/Strategi Personalvetenskap (HR) Projektledning Redovisning/Revision Samhällsvetenskap Statistik Harmoniser Hunter Leader