Handelsbanken
2 Mar 2022 kl: 14:03

Handelsbanken

Banking handlar inte i första hand om siffror och formler utan om mänskliga relationer. Vi söker människor som kan utvecklas inom skiftande områden.Handelsbanken öppnade sitt första bankkontor 1871 och banken utvecklades snart till en av landets ledande affärsbanker. På 1970-talet genomförde dåvarande vd:n en långtgående decentralisering. Besluten skulle fattas där kompetens och kunder finns – det vill säga på bankkontoren. Grundidén är än i dag att bankkontoren styr sig själva. Inom banken får individen stort utrymme till eget ansvar och att tänka själv.

Handelsbanken är ett serviceföretag där vi sätter kunden i centrum, inte enskilda produkter. Handelsbankens ambition är att anställa de bästa personerna, utveckla och behålla dem inom koncernen. Handelsbanken ser varje anställning som en betydelsefull investering.

De bästa personerna är de som har de personliga förutsättningarna att utvecklas inom banken. Du ska också ha en bred och för bankens verksamhet, lämplig utbildning, i regel på högskolenivå.

För rätt person finns goda möjligheter att ganska tidigt bli chef. Förutom att bli chef kan du göra karriär genom att byta mellan arbetsområden, bli specialist eller bredda dig och välja ny inriktning.

Affärsutveckling Data/IT Data/IT-ekonom Databasteknik Dataingenjör Datateknik/Teknisk datavetenskap Datavetenskap Ekonomi Finansiering Företagsekonomi Internationell ekonomi Människa-datainteraktion Marknadsföring Nationalekonomi Programmering Projektledning Redovisning/Revision Statistik Systemarkitektur Systemutveckling Systemvetenskap Careerist Harmoniser Hunter Internationalist Leader