Grontmij
2 Mar 2022 kl: 14:03

Grontmij

Grontmij är ett ledande europeiskt teknikkonsultföretag med expertis inom områdena energi, vägar & gator, järnväg & spårväg, hållbara byggnader och vatten. Grundprincipen är ”Sustainability by Design”, med den som ledstjärna hjälper Grontmij sina kunder att utveckla ett hållbart samhälle.