Gränges
2 Mar 2022 kl: 14:03

Gränges

Gränges är den största tillverkaren av valsat aluminium för löda värmeväxlare i aluminium. Varannan bil som produceras i dag globalt innehåller material som Gränges tillverkat.
Genom att erbjuda de mest avancerade produkterna och arbeta nära våra kunder för att utveckla nya innovativa lösningar, bidrar Gränges till mer energisnåla och miljövänliga värmeväxlare.
Gränges vision är att bidra till mindre, lättare och mer designbara värmeväxlare för ökad ekonomisk effektivitet och minskad miljöpåverkan. Företaget har vuxit till att bli en global koncern med cirka 964 medarbetare.

Civilingenjör Kemi Kemiteknik med fysik Naturvetenskap Teknik Careerist Idealist