Göteborgs Stad
2 Mar 2022 kl: 14:03

Göteborgs Stad

Göteborgs Stad är en av Sveriges största arbetsgivare med drygt 50 000 medarbetare. Det vi gör har stor betydelse för många. Vårt uppdrag är att skapa bra vardagar för alla göteborgare. Tillsammans påverkar vi också och formar stadens framtid. Det sker alltifrån i mötet med enskilda människor till att staden utvecklas rent fysiskt. Här finns många intressanta jobb som både utmanar och utvecklar och det finns goda möjligheter att ta nya utmaningar på en stor intern arbetsmarknad. Göteborgs Stad anställer fler än 6 000 medarbetare. Varje år!

AT-läkare Beteendevetenskap Bygg Data/IT-ekonom Drift Ekonomi Ekonomisk analys och styrning/Verksamhetsstyrning Ekosystemteknik Elektroteknik/Energisystem Företagsekonomi Hållbar utveckling Kommunikation Läkare Landskapsingenjör Lantmäteri Lärare med inriktning mot årskurs 7-9 Lärare med inriktning mot förskola/förskoleklass Lärare med inriktning mot fritidshem eller grundskola 1-6 Lärare med inriktning mot gymnasieskolan Lärare med inriktning mot yrkeslärare Lärare/Utbildning Logistik Marknadsföring Medie- och kommunikationsvetenskap Miljö- och vattenteknik Nationalekonomi Naturresursteknik Organisation/Management/Ledning och styrning/Strategi Pedagogik Personalvetenskap (HR) Projektledning Psykologi Redovisning/Revision Riskhantering Samhällsbyggnadsteknik Samhällsvetenskap Samhällsvetenskap Sjuksköterska Sociologi Specialistsjuksköterska ST-läkare Statsvetenskap eller historia System i teknik och samhälle Teknik Undersköterska/omvårdnad Väg och vattenbyggnadsteknik Vård och omsorg Careerist Harmoniser Idealist Leader