GE Money Bank
2 Mar 2022 kl: 14:03

GE Money Bank

GE Money Bank är en svensk bank med nordisk närvaro och global styrka. Banken är en del av General Electric (GE) som är en av världens största koncerner. Vårt arbetssätt präglas av vår internationella närvaro och ger våra medarbetare många utvecklingsmöjligheter. Vi värderar god service och långsiktiga relationer. I Sverige har vi 300 anställda varav över 100 arbetar med kundservice.

Som arbetsgivare…
Vilka vi är som arbetsgivare har formats av faktorer som vår erfarenhet, våra framgångar i banksektorn, GE:s långa historia av innovation och den nordiska kulturen. Vi är ett framåtblickande företag, och vårt fokus ligger på vart vi är på väg. Vårt arbetssätt ger våra medarbetare stor frihet, skapar delaktighet och ger möjlighet att påverka det egna arbetet, karriär och kompetensutveckling.

Affärsutveckling Ekonomi Ekonomisk analys och styrning/Verksamhetsstyrning Entreprenörskap Finansiering Företagsekonomi Internationell ekonomi Marknadsföring Organisation/Management/Ledning och styrning/Strategi Personalvetenskap (HR) Samhällsvetenskap Careerist Hunter Internationalist Leader