2 Mar 2022 kl: 14:03

Från teamsammanhållare till EB-specialist

”Här händer saker snabbt och du har stort utrymme att tänka själv. När jag började fick jag i stor utsträckning forma min roll själv.”

Linda Björk, Employer Branding Specialist fick upp ögonen för Universum redan som student. Hon tyckte att företagets arbete med employer branding verkade spännande och tog kontakt. Efter fem år vet hon att det är full fart varje dag.

Vad var det som lockade?

– Jag kom i kontakt med Universum på en arbetsmarknadsdag och blev intresserad av företaget och de undersökningsresultat som presenterades. Universum gör undersökningar bland studenter och unga yrkes-verksamma, och genom dem får man kunskap om vad unga personer har för förväntningar på sin karriär och vad de uppskattar hos en arbets-givare. Ju mer jag fick veta, desto mer intresserad blev jag av att jobba här.

Beskriv ditt jobb!

– Som Employer Branding Specialist har jag ett nära samarbete med våra kunder. Det är en mycket social roll där man träffar nya människor varje dag. Att hjälpa våra kunder i deras arbete med employer branding är mycket givande. Innan min nuvarande roll ledde jag den nordiska marknadsförings-avdelningen under två år. Till mitt ansvar hörde att göra upp marknadsplaner, upprätthålla goda relationer till pressen och med de universitet vi samarbetar med och ansvara för evenemang och seminarier.

Vad gör att du trivs på Universum?

– Jag gillar att det är ett ungt, entreprenöriellt företag fullt av liv. Här händer saker snabbt och du får utrymme att utveckla såväl din egen roll som generella processer. Varje medarbetare uppmanas komma med förslag till förbättringar eller med förslag på projekt och förslagen har mottagits väl. Ett exempel på det var när vi märkte att det fanns en efterfrågan bland företagen att nå en ny målgrupp. Vi uppmuntrades att testa idén och lyckades. En annan sak jag gillar med Universum är att vi är globala. Det är ganska unikt att ett så pass litet företag finns över hela världen. Det ger en extra dimension till arbetet. Förutom regelbunden kontakt möts hela företaget ett par gånger om året på konferens i Stockholm. För den som vill jobba utomlands finns därför stora möjligheter.