Försäkringskassan
2 Mar 2022 kl: 14:03

Försäkringskassan

Försäkringskassan är en av Sveriges största myndigheter med cirka 13 000 anställda. Vi har i kundmötesorganisationerna ett stort antal yrkesroller vilket öppnar upp för våra medarbetare att göra karriär på olika sätt. Utöver detta har försäkringskassan Stabs- och verksamhetsstödsfunktioner inom exempelvis IT, Ekonomi, HR, Informationsvetenskap, Juridik med mera. Vi finns över hela landet, vilket innebär att det finns stora möjligheter till rörlighet mellan och inom verksamheter.

Beteendevetenskap Data/IT Data/IT-ekonom Databasteknik Dataingenjör Datateknik/Teknisk datavetenskap Datavetenskap Ekonomi Ekonomisk analys och styrning/Verksamhetsstyrning Företagsekonomi Genusvetenskap Hälsoekonom Informatik Informationsteknologi / Informationsteknik Kommunikation Marknadsföring Medie- och kommunikationsvetenskap Medie- och kommunikationsvetenskap Medieteknik Multimedia Nationalekonomi Organisation/Management/Ledning och styrning/Strategi Personalvetenskap (HR) Programmering Programvaruteknik Projektledning Samhällsvetenskap Samhällsvetenskap Sociologi Statistik Systemarkitektur Systemutveckling Systemvetenskap Harmoniser Idealist Leader