FMV
2 Mar 2022 kl: 14:03

FMV

Försvarets materielverk, FMV, är en civil myndighet. Vår uppgift är att leverera försvarslogistik till vår viktigaste partner Försvarsmakten. I samarbete utformar och förser vi försvaret med försvarsmateriel och tjänster. Målet är effektiv försvarslogistik – när och där den behövs.

Automation och mekatronik Bergsteknik Bioteknik/Bioinformatik Brandingenjör Datateknik/Teknisk datavetenskap Design, grafik Drift Elektronikdesign Elektroteknik/Energisystem Ergonomisk design och produktion Farkostteknik Flygingenjör Företagsingenjör/Affärsingenjör Industriell ekonomi Informations/Kommunikationsteknik Kemisk biologi Kemiteknik med fysik Kommunikation och transport Landskapsingenjör Lantmäteri Logistik Maskinteknik Mekatronik Personalvetenskap (HR) Riskhantering Rymdteknik Samhällsbyggnadsteknik Samhällsvetenskap Sjöfart System i teknik och samhälle Teknik Teknisk - naturvetenskplig kemi Teknisk design Teknisk fysik Teknisk fysik med elektronik Teknisk fysik med materialvetenskap Teknisk matematik Teknisk nanovetenskap Teleteknik Harmoniser Leader